Strona główna Wiadomości

PWSZ wykształci magistra mechatroniki

mechatronika PWSZ Nowy Sącz
Konferencja prasowa ma PWSZ w związku z wprowadzeniem nowego kierunku studiów magisterskich. Fot. PWSZ w Nowym Sączu

W styczniu przyszłego roku rozpocznie się rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Uczelnia właśnie poinformowała, że decyzją Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2016 r. otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Mechatronika.

– Jest to bardzo dobra informacja przede wszystkim dla studentów i absolwentów studiów pierwszego stopnia w Instytucie Technicznym, którzy już od semestru letniego 2016/17 będą mieli możliwość kontynuacji kształcenia na kolejnym kierunku studiów drugiego stopnia. Edukacja będzie trwała 3 semestry – podkreślają władze PWSZ w Nowym Sączu.

Program studiów został opracowany przez zespół pod kierownictwem dr inż. Anny Kochanek – Zastępcy Dyrektora Instytutu Technicznego i przewiduje prowadzenie studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. – Studenci będą uczestniczyć w zajęciach o charakterze praktycznym, czyli laboratoriach, projektach, seminariach i warsztatach. Zrealizują również program praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach o profilu działania zbieżnym z wybraną specjalnością. Po pierwszym semestrze studenci wybiorą jedną spośród dwóch specjalności: mechatronikę pojazdów i maszyn roboczych lub mechatronikę w systemach produkcyjnych – wyjaśnia Anna Kochanek.

– Nasz absolwent, który będzie posiadał odpowiednią wiedzę, praktycznie w każdym nowoczesnym zakładzie przemysłowym będzie mógł znaleźć pracę – dodaje prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Na nowym kierunku magisterskim uczelnia przygotowała dla studentów 180 miejsc.

Mechatronika to nowoczesny kierunek, który łączy ze sobą wiele dziedzin: mechanikę, elektronikę, informatykę czy automatykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, która ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe stwarza bardzo dobre perspektywy dla absolwentów tego kierunku.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje naukę w ramach 6 instytutów: Ekonomicznego, Języków Obcych, Kultury Fizycznej, Pedagogicznego, Technicznego oraz Zdrowia. Oferują one 14 kierunków i niemal 40 specjalności. Mechatronika to na tej uczelni piąty już kierunek magisterski (II stopnia).

(iw)