Strona główna Wiadomości

Rada Miasta godzi się na ratowanie spółki NOVA kosztem dopłat do taryf Sądeckich Wodociągów

Reklama

ratowanie spółki NOVA kosztem dopłat do taryf Sądeckich Wodociągów

Po trzygodzinnej kłótni Rada Miasta Nowego Sącza zgodziła się na wnioskowane przez prezydenta przesunięcie 3 mln zł subsydiów ze spółki Sądeckie Wodociągi do spółki NOVA. W związku z tym opłaty za wywóz śmieci nie wzrosną do końca roku Za to spółka Sądeckie Wodociągi grozi, że cena za wodę i odbiór ścieków wzrośnie dla przeciętnej rodziny o około 200 zł na kwartał.

Głosowanie poprzedziła trzygodzinna dyskusja, a momentami kłótnia, z udziałem radnych, wiceprezydenta miasta, wójtów sąsiednich gmin (udziałowców Sądeckich Wodociągów) i przedstawicieli SW.

Głosowano ten sam projekt uchwały, który nie przeszedł w poniedziałek, na poprzedniej sesji RM. Uchwała “w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r”. została podjęta. Poniżej treść wraz z uzasadnieniem.

Obecny na sesji prezes Sądeckich Wodociągów ostrzegł, że podjęcie uchwały i cofnięcie dopłat spowoduje wzrost ceny za wodę i odprowadzenie ścieków dla przeciętnej nowosądeckiej rodziny w wysokości 200 zł na kwartał. Spółka wydała też oświadczenie ze swoim stanowiskiem.

(JO)

Reklama