Strona główna Twoje miasto

Rada Miasta przyjęła program rewitalizacji

gminny program rewitalizacji Nowy Sącz głosowaniePodczas ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni jednogłośnie przyjęli Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. Szczegóły podejmowanej uchwały przedstawił zastępca prezydenta Wojciech Piech.

To niezwykle istotny dokument, można powiedzieć strategiczny, o tyle inny od wszystkich dokumentów, które państwo przyjmujecie, że tak naprawdę jego autorami i współautorami są mieszkańcy Nowego Sącza, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zarządy osiedli i oczywiście Urząd Miasta Nowego Sącza. Dzisiaj stwarzamy szansę wszystkim interesariuszom, którzy złożyli 22 projekty rewitalizacyjne, do realizacji tych wszystkich programów i złożenia w stosownym czasie wniosków o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim – podkreślał zastępca prezydenta Wojciech Piech.

Podjęta w dniu 29 grudnia przez radnych uchwała była trzecią z kolei dotyczącą Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza. Prace rozpoczęły się w pierwszym kwartale bieżącego roku, a jej pierwszym efektem była podjęta w kwietniu uchwała wyznaczająca granice obszaru rewitalizacji. Wynikały one z wcześniej przeprowadzonej diagnozy i obejmują cztery osiedla: Stare Miasto, Centrum, Kilińskiego i Przydworcowe.

Kolejnym krokiem była podjęta w lipcu uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. – Śladem tej uchwały zostały podjęte szeroko zakrojone konsultacje społeczne, odbyły się liczne warsztaty i spotkania tematyczne. To w efekcie tych wszystkich, przeprowadzonych w bieżącym roku prac przedstawiamy państwu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 – mówił do radnych jeszcze przed głosowaniem nad uchwałą Wojciech Piech. Zastępca prezydenta podkreślił, że na podstawie ustalonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego harmonogramu można spodziewać się, że nabór wniosków rewitalizacyjnych rozpocznie się z początkiem drugiego kwartału 2017 roku i powinien zakończyć się w czerwcu 2017 roku.

Dlatego w interesie nas wszystkich, społeczności lokalnych Nowego Sącza, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, instytucji i grup obywatelskich jest to, aby ta uchwała została przyjęta możliwie jak najszybciej – zaznaczył wiceprezydent Piech, który podziękował również wszystkim osobom, które brały udział w przygotowaniu programu, a w szczególności członkom zespołu weryfikującego.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza