Strona główna Wiadomości

Rada Miasta przyzna braciom Koral tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza

20160811_przekazanie_karetki_koral_05
Uroczystość przekazania ufundowanej przez rodzinę Koralów karetki pogotowia przed nowosądecką siedzibą firmy. Od lewej: Marian Koral, Izabela Koral i Michał Koral. Fot. UM NS

Na nadzwyczajnej XXIX Sesji Rady Miasta radni zamierzają podjąć uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Marianowi oraz Józefowi Koralom. Głosowanie już 18 października.

Wniosek o nadania zaszczytnego tytułu znanym producentom lodów złożyła grupa radnych z pomysłodawcą projektu uchwały Tadeuszem Gajdoszem (Klub Radnych Platformy Obywatelskiej). – To projekt ponad podziałami politycznymi. Podpisała się pod nim zdecydowana większość radnych – podkreśla Tadeusz Gajdosz.

W uzasadnieniu do projektu uchwały „w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Józefowi Koral i Panu Marianowi Koral” podkreśla się, że założona i prowadzona przez braci firma Koral „jest jednym z trzech największych pod względem obrotów producentem lodów na polskim rynku” a zlokalizowany w Nowym Sączu jeden z kilku zakładów „od początku swojego istnienia daje zatrudnienie mieszkańcom miasta i okolic”.

Marian Koral
Marian Koral. Fot. UM NS

W uzasadnieniu podkreśla się, że to bracia Koralowie ufundowali pomnik Jana Pawła II na nowosądeckim Rynku wraz z sąsiednią fontanną multimedialną. Zaznacza się także znaczne wspieranie przez nich m.in. Jesiennego Festiwalu Teatralnego i Festiwalu Święto Dzieci Gór oraz to, że „firma Koral to sponsor Sektora Rodzinnego na stadionie MKS Sandecja”.

„Bezsprzecznie największą zasługą jest ufundowanie karetki pogotowia, w dodatku dwukrotne – po wypadku pierwszej, Bracia nie zawahali się i sfinansowali zakup kolejnej. Dzięki temu do mieszkańców Sądecczyzny znowu wyjeżdża najnowocześniejszy ambulans w kraju, by pomagać ratować najcenniejszą wartość – ludzkie życie. To najpiękniejszy dar serca, jaki Panowie Koralowie mogli ofiarować swojej Małej Ojczyźnie i jej mieszkańcom” – czytamy również w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Zdaniem przedstawiającego projekt radnego Gajdosza „w odniesieniu do Mariana i Józefa Koralów, dla których proponujemy podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza określenie „patriotyzm lokalny” nabiera namacalnego wymiaru w otaczającej nas rzeczywistości”.

Tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza przyznawany jest od połowy XIX wieku. W 1915 roku nadano ten tytuł – jako pierwsze polskie miasto – Józefowi Piłsudskiemu. Przed wojną honorowymi obywatelami miasta zostali też m.in. gen. Bronisław Pieracki, gen. Edward Rydz-Śmigły oraz burmistrz Roman Sichrawa.

Po II wojnie światowej tytuły wręczono kilku radzieckim partyzantom i żołnierzom oraz działaczowi PZPR i ministrowi kultury Lucjanowi Motyce. Do przyznawania tego wyróżnienia powrócono pod koniec lat 90. XX w. Rada Miasta przyznała je m.in. Lechowi Kaczyńskiemu, Ryszardowi Kaczorowskiemu, Irenie Styczyńskiej i Krzysztofowi Pawłowskiemu.

W ostatnich latach nadanie tytułu dwukrotnie wzbudziło spore kontrowersje. W lipcu 2014 roku Rada Miasta nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Kazimierzowi Pazganowi, twórcy holdingu Konspol. Działacze „Solidarności” protestowali, zarzucając Pazganowi współpracę w latach 80. ze Służbą Bezpieczeństwa. Pazgan zaprzeczał i zapowiadał pozew o 15 milionów zł odszkodowania, ale pozew prawdopodobnie do dziś  nie trafił do sądu.

Zmarłemu w styczniu 2015 roku Józefowi Oleksemu (urodził się w Nowym Sączu), byłemu Premierowi RP, tytuł przyznano już w lutym 2015 roku. „Za” głosowało tylko 11 radnych (z 23-osobowego składu w głosowaniu wzięło udział 21 radnych). Przeciwnicy przyznania tytułu zwracali uwagę na niechlubną przeszłość Oleksego. Co ciekawe, zwolennikiem uhonorowania byłego premiera z SLD był reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość prezydent miasta. Tytuł wręczono wdowie po Oleksym dopiero w lipcu br., przy okazji zbojkotowanej przez większość radnych promocji wydanej przez miasto książki o Józefie Oleksym.

(JO)