Strona główna Wiadomości

Rada Miasta ustaliła skład komisji. PiS chce aby prezydent tłumaczył się ze zwolnień

Reklama
Rada Miasta ustaliła skład komisji
Obrady Rady Miasta Nowego Sącza, 28 listopada 2018. Fot. UMNS

Na drugiej w tej kadencji sesji Rady Miasta Nowego Sącza ustalono skład komisji. Pod koniec obrad radna PiS Barbara Jurowicz chciała od prezydenta miasta informacji o zwolnieniach w Urzędzie Miasta, jednak będzie musiała poczekać do 4 grudnia.

Podczas środowych obrad radni po raz pierwszy skorzystali z obowiązkowego od tego roku systemu do głosowania, pozwalającego m.in. na imienne głosowanie i przekazywanie jego wyniku w transmisji online (również wymaganej przepisami).

Dzięki systemowi do głosowania, debat i konferencji wraz z obrotową kamerą zintegrowaną z systemem, umożliwiającą transmisję on-line do sieci internet i nagrywanie obrad, możemy na bieżąco śledzić wyniki głosowań odbywających się w trakcie sesji Rady Miasta. Fot. zrzut ekranu z transmisji sesji RMNS

Radni ustalili, że Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie Teresa Cabała (PiS) a Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Pancerz (PiS).

W komisjach stałych Rady Miasta przewodniczącymi zostali:

Krzysztof Dyrek (PiS) – Komisja Finansów Publicznych

Wojciech Piech (WNS) – Komisja Infrastruktury i Środowiska

Maciej Prostko (KN) – Komisja Statutowo-Prawna

Maciej Rogóż (WNS) – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Grzegorz Ledziński (WNS) – Komisja Edukacji

Barbara Jurowicz (PiS) – Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

Dawid Dumana (PiS) – Komisja Sportu i Turystyki

Leszek Zegzda (KO) – Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

Po pięciu godzinach obrad i rozpatrzeniu ponad dwudziestu punktów z porządku sesji (w tym rozpatrywanego jako trzeci punktu „wnioski o zmianę porządku obrad”) przewodnicząca klubu PiS Barbara Jurowicz zgłosiła wniosek o wprowadzenie jeszcze jednej pozycji – informacji prezydenta miasta o wypowiedzeniach stosunku pracy mających miejsce w urzędzie po 23 listopada.

Ponieważ na sali nie było już prezydenta, jego zastępcy lub innej osoby upoważnionej, obrady (po kilkudziesięciominutowej dyskusji) przerwano i zaplanowano ich dokończenie na 4 grudnia.

Pełny zapis sesji rady miasta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza

(JO)