Strona główna Wiadomości

Rafał Kmak: Gmina jest dla mieszkańców, a nie dla władzy! [PŁATNY MATERIAŁ WYBORCZY]

Reklama

Rozmawiamy o programie wyborczym, komitecie Wspólnie dla Gminy Chełmiec, błędach i sukcesach obecnej władzy oraz wizji rządzenia największą gminą w Polsce z Rafałem Kmakiem, kandydatem niezależnym ubiegającym się o funkcję Wójta Gminy Chełmiec.

Jest Pan kandydatem zgłoszonym przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Chełmiec” na funkcję Wójta. Cztery lata temu z powodzeniem startował Pan na radnego gminy z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego teraz startuje pan jako kandydat niezależny?
Uważam, iż przynależność partyjna na szczeblu gminnym nie ma aż tak dużego znaczenia, jak w przypadku wyborów do Sejmu lub Senatu. Jeżeli mówimy o samorządzie lokalnym to myślimy o rządach osób wywodzących się z lokalnych środowisk. Partie polityczne mają to do siebie, że często podejmuję decyzje z perspektywy Warszawy, czy Krakowa . Niektóre z nich zapadają w centralach partii i nijak się mają do woli i oczekiwań lokalnej społeczności. Dla mnie najważniejszym jest dbanie o niezależność samorządów. W związku z tym podjąłem decyzję o utworzeniu własnego komitetu wyborczego pod nazwą „Wspólnie dla Gminy Chełmiec”.
Czy 4 lata temu, podczas wyborów, nie przeszkadzała Panu obecność logo politycznego przy pańskim nazwisku?
Zarówno cztery lata temu jak i teraz nie byłem członkiem klubu Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście sympatyzuję z wartościami oraz ideami, które realizuje ta partia, jednak obecność lub brak loga partii przy moim nazwisku, nie ma dla mnie znaczenia. Co więcej, sądzę iż mój komitet wyborczy jest potrzebny, a wręcz niezbędny jako forma wsparcia dla działań Prawa i Sprawiedliwości w obrębie gminy Chełmiec. Jeśli chcemy w tej gminie coś zmienić i jeżeli chcemy przekonać wyborców by podjęli dobrą decyzję w sprawie wyboru nowego wójta.
Ale w pewnym sensie będzie pan rywalizował z kandydatem z ramienia PiS, mimo, że nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
Jestem przekonany, że PiS wystawi swojego kandydata, aczkolwiek moje wartości oraz idee, którymi się kieruję, miedzy innymi zakładając Stowarzyszenie oraz Komitet Wyborczy „Wspólnie dla Gminy Chełmiec”, jak wskazuje choćby jego nazwa, opierają się na wspólnym dążeniu do wyznaczonego celu – działaniu na rzecz dobra gminy oraz jej mieszkańców. Aby gmina mogła służyć mieszkańcom, a nie władzy konieczna jest zmiana urzędującego już 12 lat wójta, Bernarda Stawiarskiego.
Rafał Kmak
Rafał Kmak podczas sesji Rady Gminy Chełmiec
Co Pan rozumie przez „dobro mieszkańców”? Czy dla Pana jest to jedynie zmiana na stanowisku wójta, czy może chodzi o to, żeby w gminie działo się inaczej? Pan rozmawia z ludźmi, wie jak wygląda sytuacja w gminie. Jak to jest naprawdę? Nie jest tajemnicą, iż Pan oraz wójt Stawiarski za sobą nie przepadacie.
Aby dokonać pewnych zmian, które mają poprawić komfort i jakość życia mieszkańców, wymagana jest zmiana wójta. Jestem przekonany, że zachowanie oraz standardy, jakie Pan Stawiarski przyjął na czas sprawowania swojego stanowiska, dla większości obywateli gminy są nie do przyjęcia. Najprostsze rzeczy, które służą mieszkańcom, przykładowo – brak dostępu do komunikacji zbiorowej.
Gmina Chełmiec w ostatnim czasie stanęła przed ogromem komunikacyjnych wyzwań. Remonty i budowy nowych dróg pokazały, jak istotny jest transport publiczny. Szynobus, na który początkowo nie chciał się zgodzić wójt Stawiarski, pokazał, że możemy w prosty i tani sposób przemieszczać się do centrum Nowego Sącza, a nawet i dalej: do Starego Sącza, Rytra i Piwnicznej!
Komitetowi leży na sercu zadbanie o zdecydowany rozwój i utworzenie komunikacji zbiorowej – przywrócimy normalność i MPK ponownie będzie kursować w gminie Chełmiec! Nie zapomnimy przy tym o infrastrukturze towarzyszącej, myślę tu przede wszystkim o wymianie starych oraz budowie nowych wiat przystankowych
Jest to niezbędne i konieczne również w perspektywie dania możliwości rodzinom z terenu gminy spędzania ze sobą większej ilości czasu przez zaoszczędzenie go przemieszczając się po terenie Chełmca i gmin ościennych w sposób szybki i w miarę komfortowy. Postulujemy też udoskonalenie Karty Rodziny i Karty Seniora, które m.in. będą upoważniać do tańszego korzystania z komunikacji publicznej, czy usług świadczonych przez lokalne podmioty.
Komunikacja to także ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym, poprzez likwidacje barier architektonicznych m. in. w budynkach użyteczności publicznej, gdzie środki na dofinansowanie można uzyskać z programów PFRON-u za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wykorzystamy basen w celu zorganizowania zajęć skierowanych do osób niepełnosprawnych mających na celu ich integrację i rehabilitację, lecz także rekreację.
Czyli jako wójt gminy Chełmiec, będzie Pan optował za tym, aby MPK wróciło do gminy?
Ja już teraz mogę z pełną odpowiedzialności zagwarantować moim mieszkańcom, iż tak się stanie. Jest to jeden z priorytetowych punktów mojego programu wyborczego.
Jakie jeszcze ma Pan pomysły na rozwój gminy?
Rodzina jest dla nas najważniejsza i dla tego powinna podlegać szczególnej ochronie. Szczególnie w czasach, w których propaguje się przede wszystkim wartości antyrodzinne i indywidualistyczne. Karta Rodziny to nie tylko tańsza komunikacja, ale także tańsze zakupy w wybranych miejscach usługowych, czy handlowych. Pragniemy, aby rodziny w gminie Chełmiec miały jak najlepsze możliwości rozwoju w przestrzeni edukacji, rozrywki, komunikacji, a zwłaszcza w możliwości spędzania ze sobą jak największej ilości wolnego czasu.
Rodzina to także seniorzy, ukłon w ich kierunku należy się bezwzględnie dlatego w gminie Chełmiec powstaną „Centra Seniorów”, a w późniejszym etapie Domy Całodobowej Opieki Senioralnej.
By rodziny w Chełmcu czuły się bezpiecznie – bezapelacyjnie musi wrócić do Chełmca posterunek policji. Poczucie bezpieczeństwa jest niezbywalnym prawem każdego obywatela naszej gminy i to nie wójt Stawiarski powinien o tym decydować!
Bezpieczeństwo to również infrastruktura – nasz komitet chce doprowadzić do tego by, każde gospodarstwo miało dostęp do kanalizacji, nawet w tych sołectwach, które przez obecne władze gminne zostały zapomniana. Doprowadzimy do usprawnienia i udoskonalenia dróg gminnych – w tym aspekcie dostrzegamy potrzebę dofinansowania i rozwoju służb komunalnych istniejących w strukturach gminy, które są odpowiedzialne m.in. za utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejącej już infrastruktury, które to również zobowiązane są do dbania o należyty stan ciągów gminnych dróg jak i czystość w sołectwach.
Czym właściwie była poparta decyzja Pana Stawiarskiego o likwidacji lokalnych jednostek Policji?
Trudno stwierdzić. To było wymówienie najmu lokalu w budynku urzędu, a jakie były ku temu przesłanki? Tego nie wiem.
Czy ten posterunek jest potrzebny?
Zdecydowanie tak. Na moja prośbę Powiatowa Komenda Policji w Nowym Sączu dokonała analizy, z której jasno wynika, iż obecność jednostki Policji w gminie jest absolutnie konieczna. W planach jest umieszczenie dwóch posterunków: jednego w Chełmcu, drugiego w okolicach: Wielopola, Wielogłów, Piątkowej.
Czemu działania w tej sprawie trwały tak długo? Nie staraliście się Państwo rozpocząć wcześniej dyskusji w tym temacie?
Słusznie Państwo zauważyli – nie było takiej dyskusji. Możliwe, że radni nie kojarzyli tego z bezpieczeństwem. Ja jednak uważam inaczej i w mojej opinii, oprócz MPK, do Chełmca powinna powrócić także Policja.
Jeśli chodzi o działalność prorodzinną, nie można zarzucić wójtowi Stawiarskiemu, iż zaniedbał tę dziedzinę życia publicznego. Powstał basen, powstał plac zabaw.
Tak istnieje basen, ale moim zdaniem druga niecka powinna zostać wybudowana po drugiej stronie Dunajca, w okolicach Wielopola. Gdybym ja wydawał decyzję w sprawie lokalizacji , tak właśnie by się stało. W Gminie brakuje raczej centrum rekreacyjno-wypoczynkowego połączonego z bazą i zapleczem noclegowym dla turystów i gości. Obecnie bazy noclegowej praktycznie nie ma.
Jest zapotrzebowanie na tego rodzaju bazę?
Zdecydowanie. Organizując imprezy sportowe czy kulturalne, gmina nie jest w stanie zabezpieczyć we własnym zakresie noclegów bądź bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej. Czy to dla mieszkańców czy też dla samego Nowego Sącza, który nie posiada takiego centrum, wiec utworzenie go w gminie Chełmiec, wydaje się być słuszne i będzie atrakcyjną forma spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz podniesie atrakcyjności regionu.
Co jeszcze Państwo proponują?
Koniec z samowolą i dyktatem obecnych włodarzy Gminy Chełmiec – którzy uważają, że ,,najlepiej i wszystko wiedzą”. Nasz komitet postuluje wprowadzenie prawdziwego, a nie fikcyjnego „Budżetu obywatelskiego”. To Wy – mieszkańcy naszej gminy, gdzie płacicie przecież swoje podatki! – będziecie decydować, gdzie ulokować część gminnego budżetu (a nie jak to było do tej pory). Nowy plac zabaw? Park? Chodniki we wsi? A może wypożyczalnia rowerów? Możliwości jest wiele, ale o tym w demokratyczny sposób zdecydują mieszkańcy!
Pytam Pana jako radnego, dlaczego Chełmiec do tej pory nie ma budżetu obywatelskiego?
Wiemy, jak aktualnie wygląda sytuacja w zarządzie gminie Chełmiec, i ile obywatele tej gminy mają do powiedzenia w kwestii inwestowania dostępnych środków. W związku z tym budżet obywatelski jest idealnym rozwiązaniem. Jako wójt nie będę miał ostatecznej decyzji w sprawie budowy na przykład placu zabaw – zdecydują tylko i wyłącznie głosy mieszkańców, nie ważne jaka będzie ich ilość. Nie będę mógł się odwołać od tej decyzji. Projekt, który zbierze najwięcej głosów, będzie projektem do realizacji w roku następnym.
Posiada Pan w zanadrzu jeszcze jakieś punkty kampanii wyborczej?
Jest wiele pomysłów. Myślę, że interesującą inicjatywą jest promocja i krzewienie lokalnej kultury. Uważam, że należy promować formy artystyczno-kulinarne. W każdym sołectwie powstanie stragan z lokalnymi wyrobami kulinarnymi, bądź artystycznymi aktywniejszych obywateli, które dodatkowo będą promowane na stronie urzędu gminy i we wszelakich materiałach promocyjnych. Jestem przekonany, że ciekawą ideą jest również krzewienie lokalnej postawy patriotycznej – kształtowanie pod tym względem młodego obywatela, poprzez organizację różnego rodzaju konkursów, publikacje wydawnictw patriotycznych, za które będę odpowiedzialny. Stawiam na krzewienie oraz podtrzymywanie tradycji patriotycznych.
Widzę, że program wyborczy jest mocno rozbudowany. Jest jeszcze jakaś idea, która wyróżni Pana Komitet od pozostałych?
Jedną z ważniejszych dla nas idei jest to, iż każdy człowiek ma prawo do wolności w wierze. Jednak naród Polski od wieków został włączony w kręg życia religii katolickiej. Stąd też chcemy podtrzymywać tożsamość katolicką i bronić jej. Znaczy to w pierwszej kolejności na aranżowaniu przestrzeni do swobodnego wyrażania wiary, w tym dla stworzenia klimatu do powstania w miejscowości Chełmiec oddzielnej parafii oraz świątyni.
Pamiętajmy, że w polskiej tradycji stosunek do Boga wiąże się najczęściej z postawami patriotycznymi. Każdy Polak otrzymał wielki dar, który winien pielęgnować w postaci dziedzictwa narodowego, ziemi i historii Polski. Nie trzeba przekonywać, że ziemska ojczyzna Polska jest krajem katolickim, krajem który wydał na świat szereg naukowców, wielkich twórców, poetów, żołnierzy, świętych! Jesteśmy dumni z bohaterskiej postawy naszych dziadów zwłaszcza przez ostatnie stulecie. Muzea, koła historyczne, internetowe strony patriotyczne, stowarzyszenia, czy fundacje, które promują wzorce patriotyczne będą doceniane i wspomagane finansowo! Zwrócimy szczególną uwagę na rozwój naszej młodzieży w szkołach poprzez wspieranie wszelkich działań propagujących patriotyzm, takich jak związanych z organizację konkursów publikacją wydawnictw.
Cele bardzo wzniosłe, pożądane w dzisiejszych czasach. Przejdźmy jednak do konkretów. Będzie Pan miał listy kandydatów do rady? Jeśli tak, to czy będą to sprawdzone nazwiska czy może młoda krew?
To są konkrety! MPK, Policja, Budżet obywatelski to nie obietnice wyborcze. To działania, które od dłuższego czasu realizuję. Odnosząc się do drugiej części pytania – tak, tworząc komitet wyborczy, współpracuję z różnymi środowiskami, które chcą uczestniczyć we wprowadzaniu dobrych zmian w gminie Chełmiec. Wśród nich są zarówno nowe, jak i sprawdzone osoby, jednak w tym momencie jest za wcześnie na konkretne nazwiska, gdyż termin rejestracji kandydatów na radnych upływa 16 września. Mogę jednak zapewnić, że to będzie drużyna Rafała Kmaka, składająca się z osób, która wiedzą czego chcą, które mają wizję rozwoju gminy Chełmiec oraz pomysły jak wizję tę zrealizować.
Ze względu na Pana dotychczasowe relacje z Panem Stawiarskim, uważa Pan, że zbliżająca się kampania będzie miała wydźwięk negatywny?
Liczę, że będzie to jednak kampania o wydźwięku pozytywnym, gdzie konfrontacja będzie się opierać jedynie na wymianie rzeczowych argumentów, pomysłów na pozytywne zmiany mające polepszyć życie mieszkańców. Nie będzie ataków z mojej strony. Głęboko wierzę, iż kampania w gminie Chełmiec będzie miała charakter merytoryczny, będzie koncentrować się na celach, możliwościach rozwoju i poprawy komfortu życia wszystkich mieszkańców.
Jeżeli obejmie Pan stanowisko wójta, jak będzie Pana decyzja w sprawie nadania Chełmcowi praw miejskich? W tym momencie ta decyzja została odroczona.
Jako radny podnosiłem głos już od 2014 roku, iż sposób przeprowadzenia tej zmiany nie był właściwy, nie był adekwatny do powagi sytuacji. To jest ważna decyzja dla całego subregionu, w związku czym konstruowanie tego wniosku i budowanie tej zmiany na anonimowych ankietach, nie jest właściwym sposobem na jej przeprowadzenie. Osobiście nigdy nie byłem przeciwny idei nadania Chełmcowi praw miejskich. Jeżeli jako wójt, zostanę zobligowany do działania przez premiera lub wojewodę – pochylę się na tym wnioskiem raz jeszcze, przeprowadzę wiarygodne referendum, i wtedy wszyscy mieszkańcy gminy, nie tylko poszczególnych sołectw, zdecydują czy chcą, aby Chełmiec zyskał taki status czy też nie.
Co Pan sądzi o pomyśle przyłączenia Chełmca do Nowego Sącza?
Uważam, że to zły pomysł. Wójt Stawiarski od jakiegoś czasu próbuje rozgłaszać pośród ludzi ideę, iż jestem osobą reprezentującą Nowy Sącz, podstawioną przez nie wiadomo kogo, prawdopodobnie przez leśnych dziadków lub krasnoludki i będę dążyć do tego, żeby te samorządy połączyć. To gigantyczna bzdura, kompletna aberracja. Jestem zdania, że Chełmiec ma tradycję, ma kulturę, którą powinno się krzewić oraz pielęgnować i połączenie samorządów obu miejscowości jest w najbliższym czasie zdecydowanie niewskazane.
Dziękuje za rozmowę.
(płatny materiał wyborczy, przygotowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Kmaka Wspólnie Dla Gminy Chełmiec)

 

Reklama