Strona główna Wiadomości

Ratusz wprowadza oszczędności. Mrozi płace, tnie premie, nie będzie zatrudniać

Ratusz wprowadza oszczędności
Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Prezydent Nowego Sącza wydał zarządzenie, w którym zobowiązuje dyrektorów i kierowników wydziałów organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych m.in. do racjonalizacji wydatków, szukania oszczędności oraz do zamrożenia płac.

Zarządzenie w sprawie „wprowadzenia wytycznych dla polityki oszczędnościowej w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2019 rok” obowiązuje od 23 stycznia. – Mając na uwadze priorytety, którymi są inwestycje miejskie, istnieje potrzeba zracjonalizowania wydatków, szczególnie w sferze kadrowej – tłumaczy Artur Bochenek, zastępca prezydenta miasta.

„Z powodu trudności płatniczych” szefowie wydziałów UM i jednostek budżetowych mają prowadzić „szczególnie oszczędną gospodarkę w ramach przyznanych limitów planowanych wydatków”.

Z zarządzenia wynika, że Ratusz będzie się wystrzegał przyjmowania nowych pracowników a osiągających wiek emerytalny nie będzie zatrzymywał w pracy. Obecnie zatrudnieni muszą się liczyć w zmianach w polityce premiowania, ograniczenia liczby godzin nadliczbowych oraz zamrożenia zaplanowanych na ten rok podwyżek.

Prezydent w zarządzeniu zabrania „dokonywania innych niż niezbędne wydatków w ramach posiadanych limitów wydatków w planie budżetu 2019 roku” a także składania wniosków i propozycji do planu budżetu, które mogłyby spowodować dodatkowe wydatki w tym roku.

Prezydent unieważnił również przysługujące do tej pory niektórym pracownikom zwroty kosztów korzystania z prywatnych pojazdów do celów służbowych przy przejazdach w granicach miasta.

(JO)

Reklama