Strona główna Reklama

Reklama

Cennik reklam

reklama internetowa Nowy Sącz
Lokalizacja bannerów na stronie głównej serwisu Twój Sącz

L1-728×90 px strona główna i podstrony ……. CPM (1000 wyświetleń) już od 12 zł

MR1- 300x250px strona główna i podstrony   ………. CPM (1000 wyświetleń) już od 11 zł

MR2- 300x250px strona główna i podstrony   ………   CPM (1000 wyświetleń) już od 9 zł

MR3- 300x250px tylko podstrony   ………   CPM (1000 wyświetleń) już od 7 zł

MR4-300x250px pod każdym wpisem  ….. CPM (1000 wyświetleń) – już od 10 zł

Tekst sponsorowany, wyraźnie oznaczony w tytule jako [MATERIAŁ PROMOCYJNY], przygotowany przez zleceniodawcę, 450 zł

Wszystkie ceny netto. Doliczyć należy podatek VAT w wysokości 23 %

Podstawową metodą sprzedaży reklam displayowych w naszym portalu jest CPM (Cost Per Mille) – cena za 1000 wyświetleń reklamy. Sprzedawana w pakietach po 5, 10, 25, 50 CPM.

Możemy rozliczać się też w formule FF (Flat Fee) – to stała opłata za tydzień emisji reklamy (lub dowolny inny okres). W tym modelu sprzedaży gwarantujemy, że w danym miejscu reklamowym znajdować się będą nie więcej niż 3 inne reklamy (wyświetlanie rotowane). Ceny ustalane indywidualnie.

L1 i L2 to leaderboard czyli duży banner; DB – double banner (podwójny banner); MR – medium rectangle czyli średni prostokąt albo śródtekst;

Wszystkie niestandardowe formy reklamy – do uzgodnienia.

Reklamy dostarcza zleceniodawca najpóźniej 48 godzin przed emisją. Przyjmujemy reklamy w formatach JPG, PNG, GIF lub HTML5, o wadze nie większej niż 100 kB. Możliwość zlecenia wykonania reklamy za dodatkową opłatą.

kontakt w sprawie reklam:

tel: 608 499 585

e-mail:  redakcja@twojsacz.pl

Statystyki strony www.twojsacz.pl w październiku 2019: Według Google Analytics 28 tys. użytkowników wykonało 48 tys. sesji (w tym 31,2 tys. czyli 68,9 % wszystkich sesji na urządzeniach mobilnych) oraz 81 tys. odsłon.

portal Twój Sącz - reklama w internecie
Lokalizacja bannerów na podstronie z pojedynczym wpisem

Specyfikacja techniczna banerów

Uwaga! Nie zalecamy przygotowywania materiałów reklamowych w technologii Flash.
Gotowy baner musi być dostarczony na 2 dni robocze przed emisją. Natomiast w przypadku przygotowania baneru przez portal materiały muszą być dostarczone na 4 dni robocze przed emisją baneru (do materiałów musi być dostarczony szczegółowy scenariusz).
Reklamodawca zobowiązuje się do podesłania osobno adresu www, na który baner ma przekierowywać.
Przed emisją baner powinien być zaakceptowany przez Portal Twój Sącz/www.twojsacz.pl Niedostarczenie gotowego baneru bądź materiałów do jego wykonania w określonym terminie spowoduje opóźnienie jego emisji, zaś Zleceniodawca zostanie obarczony kosztami za całą zamówioną emisję.
Banery nie powinny zawierać elementów graficznych upodabniających reklamę do szaty strony na której są wyświetlane.
Przesłana reklama nie może odczytywać ani zmieniać cookie, zabronione jest też używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika. Nie może też powodować występowania błędów czy ostrzeżeń podczas serwowania.
Baner nie może zawierać odwołań zewnętrznych (np. ściągać dodatkowych elementów animacji).
Podesłany baner powinien nazywać się wg przykładu:
nazwa firmy_typ reklamy_wymiary_(ewentualnie wersja materiału) np. mojafirma_L1_728x90_v1.
Nazwa baneru nie może zawierać polskich czcionek.
Reklama nie może obciążać procesora standardowego komputera w więcej niż 25%.

 

Regulamin zamieszczania reklam w serwisie

1. Właścicielem portalu Twój Sącz/www.twojsacz.pl jest Prowincjonalna Jerzy Olszowski, ul. Piastowska 3, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-142-73-35, konto: mBank 85 1140 2004 0000 3902 3005 0382
2. Zleceniodawcy mają możliwość umieszczania płatnej reklamy na stronach portalu, w opcji wybranej spośród oferowanej przez portal za wynagrodzeniem wskazanym ofertą umieszczoną na stronach portalu.
3. Redakcja przyjmuje zlecenia płatnej reklamy zgłoszone w formie pisemnej bądź mailem przez umocowanego reprezentanta Zleceniodawcy.
4. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno zawierać:
 a) nazwę Zleceniodawcy, adres zamieszkania/ siedzibę, dane kontaktowe
 b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez portal np. billboard,
c) zamówioną liczbę CPM lub CPC
e) zamówiony czas emisji
f) wynagrodzenie
Druk zlecenia dostępny jest pod adresem mailowym reklama@twojsacz.pl
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej dostarczonych materiałów reklamowych. Reklamy wykonane przez redakcje stanowią własność intelektualną portalu www.twojsacz.pl
6. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji zamawianych ogłoszeń reklamowych oraz prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:
 a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego
 b) naruszającej obowiązujące normy, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.
7. Redakcja zamieszcza w portalu zamówioną odpłatną reklamę w terminie 2 dni roboczych od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy chyba że strony uzgodniły inaczej. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego podmiotu wydającego portal.
8. Wyemitowana reklama wyświetla się do terminu opisanego zamówieniem, za który Zleceniodawca opłacił wynagrodzenie (FF) lub do wyczerpania zamówionej ilości wyświetleń (CPM) lub kliknięć (CPC)
9. Redakcja informuje Zleceniodawcę w formie pisemnej bądź mailem o nie przyjęciu zgłoszonego zlecenia, w szczególności z przyczyn opisanych w punkcie 6. niniejszego regulaminu.
10. Zleceniodawca może zgłosić. reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i skierowana na adres właściciela portalu, opisanego w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu dokonuje się przez ich zamieszczenie w miejsce postanowień dotychczasowych bądź dodanie do postanowień regulaminu lub usunięcie dotychczasowych postanowień .