Strona główna Twoje miasto

Relacja z obchodów święta sądeckich policjantów

sP2014 - 3
Fot. KMP Nowy Sącz

22 lipca sądeccy policjanci podczas uroczystej ceremonii uczcili dziewięćdziesiątą piątą rocznicę powstania polskiej Policji oraz piętnaście lat istnienia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

We wczorajszym święcie uczestniczyło wielu znakomitych gości, m. in.: mł. insp. Paweł Dzierżak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Jerzy Gwiżdż – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Mieczysław Kiełbasa – Wicestarosta Nowosądecki, Jerzy Wituszyński – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Wiesław Basta – Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, przedstawiciele biur poselskich i senatorskich, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Nowosądeckiego, przedstawiciele służb mundurowych z Polski i Słowacji, a także wymiaru sprawiedliwości i instytucji mających swoje siedziby na Sądecczyźnie. Wśród przybyłych gości było też duchowieństwo na czele z ks. prof. Stanisławem Sojką. Oprócz obecnego kierownictwa, insp. Marka Rudnika i jego zastępców – mł. insp. Rafała Leśniaka i mł. insp. Jarosława Tokarczyka nie zabrakło również emerytowanych komendantów sądeckiej jednostki.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – mł. insp. Pawłowi Dzierżakowi, przez dowódcę uroczystości podinsp. Grzegorza Wyskiela. Następnie wprowadzono sztandar Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a kiedy Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej odgrywała hymn państwowy, flaga państwowa została wciągnięta na maszt.

Po tej nierozłącznej z mundurem części ceremonii nastąpiło odznaczenie funkcjonariuszy i pracowników Medalami za Długoletnią Służbę i pracę oraz nadanie odznak „Zasłużony Policjant”. Złotymi medalami zostali odznaczeni podinsp. Dariusz Kotala i pani Emilia Sekuła, natomiast srebrnymi: insp. Marek Rudnik, nadkom. Janusz Sarnicki i podinsp. Stefan Uroda. Brązowy medal otrzymał natomiast kom. Bogdan Lechowicz. Złotą odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał podinsp. w stanie spoczynku Władysław Sroka, natomiast brązową: asp. szt. Małgorzata Chmielowska, st. asp. Roman Nowak, asp. szt. Lesław Więcek oraz nadkom. Bogusław Żytkowicz.

sP2014 - 6
Fot. KMP Nowy Sącz

Ponadto podczas święta na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 150 policjantów. Znacząca grupa awansowanych to policjanci komendy miejskiej. Z Wydziału Prewencji na wyższe stopnie policyjne awansowało trzydziestu czterech funkcjonariuszy, natomiast z Wydziału Kryminalnego i Referatu Techniki Kryminalistycznej łącznie szesnastu. Kolejnych szesnastu mianowanych policjantów na co dzień pracuje w Wydziale Ruchu Drogowego, a jedenastu reprezentuje Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Referat do walki z Przestępczością Narkotykową. Z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą na wyższe stopnie awansowało ośmiu policjantów, natomiast ze Sztabu Policji sześciu, a z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej jedna policjantka.

Z Komisariatu Policji w Starym Sączu i Posterunku Policji w Łącku do awansu przystąpiło łącznie osiemnastu funkcjonariuszy. Niewiele mniej, bo trzynastu policjantów reprezentuje wśród awansowanych Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju. Na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych dziewięciu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Grybowie i Posterunku Policji w Korzennej. Z Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej i Posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem awansowało sześciu policjantów. Po czterech funkcjonariuszy reprezentuje Komisariat Policji w Piwnicznej-Zdroju i Muszynie oraz Posterunek Policji w Nawojowej.

Wielu z nich pracując na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na Sądecczyźnie, wykazało się dużym zaangażowaniem, poświęceniem i odwagą. Oddało tej pracy serce, a służba przyniosła im satysfakcję i uznanie w oczach lokalnych społeczności. Na ten szacunek starali się zasłużyć swoją pracą, kształtując wizerunek formacji i czując dumę z tego, że tworzą Policję.

Obchody 95. rocznicy utworzenia polskiej Policji to również doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność osobom, które szczególnie się dla niej zasłużyły. „Medalem za Zasługi dla Policji” zostali wyróżnieni: st. bryg. Janusz Basiaga – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Jan Łuszczewski – Prezes Grupy Krynickiej GOPR, Artur Szmyd – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Bogdan Kałucki – Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego MSW Continental w Krynicy-Zdroju.

Zasłużonym dla sądeckiej Policji Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. Marek Rudnik wręczył pamiątkowe starodruki. Trafiły one do Ryszarda Nowaka – Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Jana Golonki – Starosty Nowosądeckiego, mjr Bogusława Kawończyka – Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu, Tomasza Ćwikowskiego – Prezesa PPHU ERBET oraz dr Wojciecha Tady – Ordynatora Sanatorium Uzdrowiskowego MSW Continental w Krynicy-Zdroju. Z kolei okolicznościowymi grawertonami w podziękowaniu za owocną współpracę zostali wyróżnieni: Józef Fiut – Prezes Klubu Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, Przemysław Gawłowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza, Józef Gryźlak – Członek Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza, podinspektor Policji w stanie spoczynku, płk SG Mieczysław Kurek – Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, Jan Leśniak – rzeźbiarz i artysta malarz, aspirant sztabowy Policji w stanie spoczynku, Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. społecznych, Waldemar Olszyński – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz, Ryszard Wąsowicz – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz Wojciech Golachowski – Właściciel Drukarni GOLDRUK.

W podziękowaniu za ofiarną służbę i pełne poświęcenia działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, porządku publicznego oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości na Ziemi Sądeckiej, Wicestarosta Nowosądecki wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego odznaczył „Złotym Jabłkiem Sądeckim” mł. insp. Pawła Dzierżaka – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Marka Rudnika – Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, mł. insp. Rafała Leśniaka – Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu oraz podinsp. Roberta Pacholarza – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze (byłego Naczelnika Wydziału Prewencji sądeckiej komendy). Ponadto dwudziestu siedmiu funkcjonariuszy oraz czterech pracowników cywilnych sądeckiej komendy zostało wyróżnionych „Jabłkiem Sądeckim”.

Podczas wczorajszej uroczystości do funkcjonariuszy i pracowników sądeckiej Policji zostało skierowanych wiele ciepłych słów. „W tym dniu trzeba wyeksponować trzy słowa – gratuluje, dziękuję i życzę. Gratuluję Wam medali, odznaczeń oraz awansów. One się Wam należą za trudną służbę. Zasłużyliście sobie na nie codzienną wytężoną pracą. Dziękuję Wam za to, co robicie, aby miasto Nowy Sącz i powiat były terenem bezpiecznym nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów. Życzę Wam satysfakcji z każdego dnia służby. Satysfakcji, która będzie Wam dawała motywację do dalszej pracy. Satysfakcji z zatrzymania przestępcy na gorącym uczynku, uratowania komuś życia, ale też załatwienia drobnej interwencji. Nasza służba jest żmudna, ciężka i niewdzięczna. Mianowania na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia to forma podziękowania za pracę, jaką wykonujecie.” – powiedział do awansowanych i wyróżnionych Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, mł. insp. Paweł Dzierżak.

Zaproszeni goście także dziękowali funkcjonariuszom za zaangażowanie wyrażając ogromne uznanie i wdzięczność dla ich ciężkiej służby na rzecz bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego na Sądecczyźnie.

Uroczystość zakończył insp. Marek Rudnik, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu raz jeszcze dziękując policjantom i przekazując im serdeczne życzenia. W sposób szczególny, wręczając pamiątkową szablę, Komendant pogratulował swojemu zastępcy – Jarosławowi Tokarczykowi, który otrzymał awans na stopień młodszego inspektora Policji. Insp. Rudnik wręczył też pamiątkowe ryngrafy ppłk SG dr Stanisławowi Strączkowi – Naczelnikowi Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz mł. insp. Pawłowi Dzierżakowi – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Po zakończeniu ceremonii każdy z przybyłych gości otrzymał pamiątkowy album wydany z okazji dziewięćdziesięciopięciolecia polskiej Policji oraz piętnastolecia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

sP2014 - 11
Fot. KMP Nowy Sącz
(mł. asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu)