Strona główna Twoje miasto

Renata Seruga-Tokarz nowym Skarbnikiem Miasta Nowego Sącza

Renata Seruga-Tokarz

Podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 17 grudnia 2018 roku, decyzją radnych Renata Seruga-Tokarz została powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Nowego Sącza. Kandydaturę nowej skarbnik zgłosił Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Powołanie Skarbnika, zgodnie z art. 18 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dokonywane jest na wniosek Prezydenta Miasta i należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta.

Prezydent Ludomir Handzel zgłosił kandydaturę Renaty Serugi-Tokarz, ponieważ spełnia ona wymogi formalne określone w ustawie o finansach publicznych, posiada doświadczenie i wiedzę do pełnienia tej funkcji.

Nowa Skarbnik Miasta Renata Seruga-Tokarz w 2004 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu w zakresie Zarządzania Finansami. Następnie w 2007 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Rachunkowości i Finansów. W 2007 roku uzyskała także certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dodatkowo w 2013 roku ukończyła kolejne studia podyplomowe na wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Katedra Prawa w zakresie Doradztwa Podatkowego.

Posiada 20 letnie doświadczenie w zawodzie księgowego, w tym także przy realizacji projektów z funduszy zewnętrznych.

Od 2012 roku pracuje również jako trener szkoleniowy na zlecenie Sądeckiej Izby Gospodarczej, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Nowy Sącz, realizując wykłady z zakresu księgowości, podatków, przepisów ZUS oraz kadr i płac.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama