Strona główna Wiadomości

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego z dokumentacją ale bez pieniędzy na realizację

Reklama
02_11_2016_a
Amfiteatr z muszlą koncertową w Parku Strzeleckim. Latem urządzane są tu imprezy, ale stan obiektu jest fatalny. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Zapowiadana od lat rewitalizacja Parku Strzeleckiego stoi pod znakiem zapytania z prozaicznego powodu – miasto nie ma kilkudziesięciu milionów złotych aby zrealizować ten projekt. Druga część koncepcji – tzw. Wenecja Sądecka, wciąż nie uzyskała niezbędnej decyzji środowiskowej.

Niemal rok później niż zakładano dobiegają końca procedury administracyjne dotyczące części pomysłu określanego jako Wenecja Sądecka (podzielonego w trakcie przygotowywania dokumentacji na dwa osobne zadania), czyli rewitalizacji Parku Strzeleckiego. – Uzyskano już wszelkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia do tego projektu. Niezwłocznie po 7 listopada br. Wydział Inwestycji i Remontów wystąpi do Wydziału Architektury z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę tego zakresu inwestycji – poinformował nas Jerzy Gwiżdż, zastępca prezydenta Nowego Sącza.

Urząd po roku od wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysu dopiero teraz zdradził, jakie środki potrzebne są do zgodnego z przygotowanym projektem zagospodarowania zdewastowanego dziś parku. – Przewidywany koszt rewitalizacji Parku Strzeleckiego nie powinien przekroczyć 34 mln zł – odpowiada wiceprezydent miasta.

To olbrzymie pieniądze – dla porównania w tegorocznym budżecie Nowego Sącza na wszystkie inwestycje zapisano ponad 26 mln zł. – Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych na jej dofinansowanie. Miasto nie dysponuje takimi środkami żeby samodzielnie sfinansować tę inwestycję – przyznaje Jerzy Gwiżdż. Mimo prośby nie dostaliśmy bardziej szczegółowej informacji na temat starań o pozyskanie środków zewnętrznych.

Druga część projektu, czyli zagospodarowanie międzywala Dunajca określane jako Wenecja Sądecka, wciąż jest na etapie uzgodnień. Rok temu Urząd Miasta nie uzyskał niezbędnej decyzji środowiskowej i projekt poddano przeróbkom. Jak dalece idącym – nie wiadomo. – Trwa stosowna procedura po przesłaniu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko do RDOŚ i Sanepidu. Trudno określić w jakim czasie instytucje te wydadzą stosowne decyzje – wyjaśnia Jerzy Gwiżdż.

Nawet jak uda się uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę) dla drugiej części projektu, jego realizacja tym bardziej jest poza zasięgiem finansowym miasta. – Rewitalizacja międzywala jest przewidziana do realizacji w późniejszym terminie i bez angażowania środków budżetowych miasta – tłumaczy dziś wiceprezydent.

Przypomnijmy, że projekt zagospodarowania terenu, budowlany oraz wykonawczy przedsięwzięcia określanego jako „rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” opracowała za niemal 4,5 mln zł brutto firma Laboratorium Architektury z Rudy Śląskiej.

rewitalizacja Parku Strzeleckiego wizualizacja amfiteatr
Wizualizacja amfiteatru w Parku Strzeleckim. Fot. Laboratorium Architektury

Według projektantów teren Parku Strzeleckiego (między ulicą Ogrodową a wałem Dunajca) ma być umownie podzielony na trzy strefy: kultury, rekreacyjno-spacerową oraz rekreacyjną.

Strefa kultury to przede wszystkim olbrzymi amfiteatr (ze sceną i widownią na 4,5 tysiąca osób) przykryty lekkim, membranowym dachem o powierzchni aż 800 m kw. Obok zaprojektowano budynek umownie nazwany centrum aktywizacji społeczności lokalnej Progress z salami konferencyjnymi, wielofunkcyjnymi etc. (zamiast planowanego wcześniej hotelu).

W strefie rekreacyjno-spacerowej, w której zachowane będą obecne co cenniejsze przyrodniczo drzewa oraz dokonane nowe nasadzenia, powstaną także nowe alejki; przewidziano również siłownie na wolnym powietrzu i pawilon parkowy.

Natomiast w strefie rekreacyjnej projektanci przewidują powstanie ogrodów-placów dla dzieci oraz seniorów, siłowni oraz kompleksu kortów tenisowych. Do tego wszystkiego w Parku Strzeleckim znalazłyby się plac zabaw dla dzieci z oczkiem wodnym i piaskową plażą (w sąsiedztwie amfiteatru), pawilon czytelni, lodowisko (w sezonie zimowym) oraz „plac wodny jako reprezentacyjny plac wejściowy z placem manewrowym i przystankami komunikacji miejskiej”. Przy ul. Ogrodowej oraz Wolskiej przewidziano parkingi na około 280 miejsc.

Natomiast projekt Wenecji Sądeckiej przewiduje m.in.budowę na Dunajcu toru kajakowego wraz z widownią, kanałów rzecznych i wysp do rekreacji a na wale przeciwpowodziowym promenady spacerowej, ścieżki rowerowej i wieży widokowej.

Z powodu zmian dokonywanych w drugiej części projektu nie jest jasne, ile realizacja wszystkich zamierzeń miałaby kosztować. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza zapisano, że do realizacji rewitalizacji Parku Strzeleckiego i Wenecji Sądeckiej planuje się pozyskanie zewnętrznych środków finansowych w wysokości ponad 67 mln zł (w latach 2017 – 2019), a całość zadania oszacowano na niemal 85 mln zł. Jak do tej pory miastu udało się pozyskać 2,5 mln zł środków unijnych (w 2014 roku, z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) na dofinansowanie dokumentacji projektowej.

(JO)

Reklama