Strona główna Wiadomości

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego. W drugim przetargu tylko jedna wariantowa oferta mieści się w budżecie

rewitalizacja parku strzeleckiego w Nowym Sączu
W Parku Strzeleckim nie ma już dotychczasowego amfiteatru z muszlą koncertową. Fot. TK / Twój Sącz

Trzech wykonawców złożyło cztery oferty w drugim przetargu na rewitalizację Parku Strzeleckiego wraz z budową nowego amfiteatru. Tylko jedna oferta mieści się w zakładanym przez Miasto budżecie w wysokości 40,8 mln zł.

Dwie oferty w podstawowym zakresie robót (czyli realizacja zgodnie z gotową dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę) znacznie przekraczają środki przeznaczone na ten cel. Firma Apis Polska zaoferowała 57,3 mln zł, a Chemobudowa Kraków 54,8 mln zł.

Wykonawcy mieli możliwość złożenia oferty wariantowej czyli zakładającej realizację inwestycji z dopuszczonymi przez Zamawiającego zmianami rozwiązań funkcjonalnych i techniczno-materiałowych. W tym przypadku nowy amfiteatr powinien być przeprojektowany na pojemność “nie mniej niż 3 tysiące miejsc (pierwotnie 4,5 tysiąca) a większość wcześniej planowanych obiektów towarzyszących nie będzie realizowana. W tym wariancie ofertę wartą 39,9 mln zł, czyli mieszczącą się w budżecie, złożyła sądecka firma Erbet. Apis Polska ten wariant prac wycenił na 45,8 mln zł.

Chemobudowa nie złożyła oferty wariantowej a Erbet nie zaproponował wykonawstwa inwestycji w szerszym zakresie.

Propozycje wykonawców teraz będą analizowane. Mało prawdopodobne jest, że Miasto zwiększy budżet inwestycji, dlatego można przypuszczać, że oferta sądeckiej firmy może zostać wybrana (oczywiście w przypadku braku formalnych przeszkód czy późniejszych odwołań).

Nie ma już dotychczasowego, zrujnowanego amfiteatru w Parku Strzeleckim. Teren został uprzątnięty w lipcu 2019 roku. Fot. TK / Twój Sącz

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na rewitalizację Parku Strzeleckiego wraz z budową zadaszonego amfiteatru ogłoszono we wrześniu 2018 roku. Postępowanie zakończyło się dopiero w styczniu br i to unieważnieniem, bowiem pięć firm złożyło oferty od 20 do aż 40 mln zł wyższe, niż Miasto zaplanowało wydać na ten cel (50 mln zł w tym 30 mln zł dofinansowanie ze środków unijnych).

W drugim przetargu zrezygnowano z części planowanych wcześniej obiektów (m.in. z budowy boisk i zespołu kortów oraz mobilnych pawilonów i strefy rekreacyjnej). Najważniejszym elementem jest wciąż zadaszony amfiteatr ze sceną i zapleczem.

W związku z planowaną inwestycją, w Parku Strzeleckim w tym roku wykonano już wycinkę kilkuset drzew oraz wyburzono stary amfiteatr z muszlą koncertową oraz wyrównano teren. Wyłoniono także firmę, która zajmie się nadzorem inwestorskim. Termin zakończenia inwestycji według specyfikacji przetargu i deklaracji wykonawców to 30 listopada 2020 roku.

(JO)