Strona główna Twoje miasto

Rocznik Sądecki, tom XLIII

rocznik sądecki 2015 okładkaW najbliższy piątek, 3 lipca o godz. 17 w sądeckim ratuszu odbędzie się promocja nowego, XLIII tomu „Rocznika Sądeckiego”, tradycyjnie inaugurująca doroczne obchody Imienin Miasta.

Nowy „Rocznik” liczy 544 strony i zawiera ponad 30 artykułów, materiałów, recenzji, biogramów. Publikacja poświęcona jest sądeczaninowi Jerzemu Beresiowi (1930–2012), sylwetkę jednego z największych artystów polskich drugiej połowy XX wieku przedstawia prof. UJ Jerzy Hanusek. Całość uzupełnia kronika miasta i wykaz bibliograficzny Sądecczyzny za 2014 r.

Gospodarzem promocji będzie prezydent Ryszard Nowak, wydawca „Rocznika” i towarzyszącej mu książki z serii „Biblioteka Rocznika”: „Wspomnienia” hrabiego Adama Stadnickiego w opracowaniu prof. Józefa Długosza.

Obie pozycje będą do nabycia podczas promocji, a w następnych dniach w Miejskim Ośrodku Kultury przy al. Wolności 23.
„Rocznik Sądecki” – zasłużone dla Nowego Sącza i Sądecczyzny wydawnictwo (ukazujące się od 1939 r.) – należy do najstarszych naukowych pism regionalnych w Polsce. Redaguje go Komitet Redakcyjny na czele z prof. Feliksem Kirykiem, finansowane jest z budżetu miasta.

Oto pełna struktura i treść najnowszego „Rocznika Sądeckiego”

Artykuły i rozprawy:
Jerzy Hanusek – Jerzy Bereś. O życiu i sztuce
Sławomir Wróblewski – Najdawniejsze osadnictwo rycerskie na ziemi sądeckiej
Jakub Bodziony – Władysław Strowski – powstaniec i pozytywista. Od porażki w czynie zbrojnym do sukcesu w pracy organicznej
Leszek Migrała – Nowy Sącz w okresie międzywojennym;
Jacek Paluch – 1 Pułk Strzelców Podhalańskich w bitwie pod Birczą
Izabela Skrzypiec-Dagnan – Twórczość sakralna Marii Ritter

Materiały:
Leszek Migrała – Kamienice w Rynku w Nowym Sączu i ich mieszkańcy od końca XIX wieku do 1939 roku
Agata Tobiasz – Szczęsny Morawski o kobietach. Impresje
Tadeusz Duda – Dawne akta szkolne ze Starego Sącza z lat 1889–1948 i ich wartość dla badań naukowych
Józefa Kobylińska – Kasina – kraina mogił i krzyżów
Jan Wnęk – Wieś sądecka w latrach 1945–1948
Bolesław Faron – Ciotka Ludwika (powrót do korzeni)
Barbara Pasiut – Szkoła w Chełmcu
Sławomir J. Tabkowski – Nowosądeckie początki i historia „Kalendarza domowego babci Aliny”
Jerzy Leśniak – Wybory bezpośrednie prezydenta, burmistrzów i wójtów na Sądecczyźnie w latach 2002–2014

Recenzje:
Tadeusz Aleksander – Bogusław Kołcz, Piotr Droździk, Nowy Sącz – jeśli zapomnę o nich… (Nowy Sącz 2013); Łącko i gmina łącka, red. Julian Dybiec (Kraków 2012)
Tadeusz Duda – Augustynek – jezuita – piłkarz – patriota, red. L. Zakrzewski (Nowy Sącz 2013)
Andrzej Jureczko – Andrzej Ćmiech, Agnieszka Franczyk-Cegła – Lokacje i nadania króla Kazimierza Wielkiego na ziemi gorlickiej (Nowy Sącz 2013)
Bogusław Kołcz – Jerzy Harasymowicz. Poeta Krakowa,. Bieszczadów i Sądecczyzny, pod red. Bolesława Farona (Kraków 2014)
Leszek Zakrzewski – Dawid Golik, Filip Musiał, Władysław Gurgacz, jezuita wyklęty (Kraków 2013)
Jan Wnęk – Jerzy Leśniak, Biegonice w służbie św. Floriana (Nowy Sącz 2014)
Wojciech Molendowicz – Leszek Migrała, z Nowego Sącza na rowerze w towarzystwie Klio (Piwniczna-Zdrój 2014)
Jerzy Leśniak – Sławomir Tabkowski, „Gazeta Krakowska” w antrakcie. Wspomnienia redaktora, Katowice 2014

Biogramy:
Franciszek Leśniak – Ks. Tomasz Leśniak (1911–1941)
Piotr Gryźlak – Ks. Władysław Piątek (1932–2011)
Jerzy Leśniak – Stanisław Kudlik (1912–2014); Antoni Radecki (1913–2014); Franciszek Kurzeja (1919–2014)
Maria Kruczek – Marian Piwowar (1924–2014)
Bogusław Kołcz – Izak Goldfinger (1925–2014)

Kronika:
Maria Kruczek – Działalność PTH w Nowym Sączu w 2014 roku
Barbara Bałuc – 60 lat działalności Koła Przewodników PTTK Oddział „Beskid”
Jerzy Leśniak – Nowy Sącz w 2014 roku
Zbigniew Wolanin – Nikifor w Kijowie
Zapiski bibliograficzne
Marta Treit – Materiały do bibliografii Sądecczyzny za 2014 rok

„Biblioteka Rocznika Sądeckiego”:
Adam Stadnicki – Wspomnienia

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza
Reklama