Strona główna Wiadomości

Rondo pod zamkiem otrzyma imię księdza Władysława Lesiaka

Rondo Księdza Infułata Władysława Lesiaka - taka może być nazwa ronda w Nowym Sączu
Niedokończone jeszcze rondo „pod zamkiem”. Fot. TK / Twój Sącz

Rondo Księdza Infułata Władysława Lesiaka – to bardzo prawdopodobna nazwa dla nowego ronda w sąsiedztwie Baszty Kowalskiej. Rada Miasta na najbliższej sesji ma zająć się projektem uchwały w tej sprawie.

Projekt został przygotowany przez grupę radnych pod przewodnictwem Bożeny Jawor. Wciąż jeszcze budowane rondo u zbiegu u zbiegu ulic Legionów – Tarnowska – Bulwar Narwiku – Piotra Skargi – Kazimierza Wielkiego ma otrzymać imię ks. infułata dr. Władysława Lesiaka (1908 – 1977). Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, propozycja nazwy to nawiązanie do „sugestii wielu mieszkańców Nowego Sącza oraz do prośby Księdza Biskupa Andrzeja Jeża i rozmów przeprowadzonych z Panem Prezydentem Ryszardem Nowakiem”.

Przypomnijmy, że już na początku br. pojawiła się petycja do Rady Miasta, sygnowana przez lokalne Duszpasterstwo Świata Pracy oraz m.in. przez ks. dra Jerzego Jurkiewicza – proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty, starostę nowosądeckiego Marka Pławiaka, dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka oraz posłów: Jana Dudę, Józefa Leśniaka i Arkadiusza Mularczyka, w której proszono o nazwanie ronda imieniem „Księdza Infułata dr. Władysława Lesiaka”. Wówczas uznano rozpatrzenie petycji za „przedwczesne”, gdyż rondo było dopiero w planach.

rondo ks. Lisiaka
Nowe rondo u zbiegu Piotra Skargi, Tarnowskiej i Bulwaru Narwiku. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Ksiądz Władysław Lesiak święcenia kapłańskie przyjął w 1930 roku. W latach 1949 – 1977 pełnił funkcję proboszcza parafii Świętej Małgorzaty. „To z Jego inicjatywy 6 sierpnia 1971 roku obraz [Przemienienia Pańskiego] został umieszczony na stałe w głównym ołtarzu kościoła farnego, a dokonał tego krakowski kardynał Ksiądz Biskup Karol Wojtyła”  – przypominają pomysłodawcy nadania rondu imienia księdza Lesiaka.

„Zmarł 9 czerwca 1977 roku, a Jego pogrzeb to była wielka manifestacja wiary i szacunku do duchowieństwa oraz do osoby Księdza Infułata, jako Człowieka dużego autorytetu i Wielkiego Polaka. Nadanie rondu nazwy: Rondo Księdza Infułata Władysława Lesiaka, to najlepsze upamiętnienie dla następnych pokoleń sylwetki Człowieka – Kapłana – o jakim zapomnieć nam nie wolno” – czytamy m.in. w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Głosowanie w tej sprawie zaplanowano 16 października w trakcie 60. Sesji Rady Miasta Nowego Sącza.

(JO)