Strona główna Wiadomości

Rondo ma świętego patrona

Nowy Sącz ulica Witosa wjazd na rondo Jana Pawła II
Wjazd na rondo od strony ulicy Witosa. Fot. TK / Twój Sącz

Rada Miasta Nowego Sącza jednogłośnie zdecydowała we wtorek o nadaniu nazwy św. Jana Pawła II rondu u zbiegu ulic Tarnowskiej i Witosa. Nie doczekała się głosowania propozycja, aby rondo nosiło imię doktora Jerzego Masiora.

O nadanie nazwy doktora Masiora oddanemu do użytku w zeszłym roku rondu zabiegała Fundacja jego imienia. Podnoszono, że rondo powstało obok wyburzonego przed jego budową mostu na Łubince, noszącego (od 2006 roku) imię właśnie Jerzego Masiora – żołnierza AK, doktora medycyny, twórcy spektakli i koncertów poetycko-muzycznych, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa, z Nowym Sączem związanego od 1967 roku aż do śmierci w 2003 roku.

Mimo, że Fundacja im. Dra Jerzego Masiora zabiegała o nadanie rondu nazwy doktora już od marca 2015 roku, ta propozycja nigdy nie weszła pod obrady Rady Miasta Nowego Sącza. Za to na wtorkowej sesji poddano pod głosowanie uchwałę zaproponowaną przez prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, która nadaje rondu nazwę „Rondo Świętego Jana Pawła II”. Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.

rondo św. Jana Pawła II w Nowym Sączu
Bezimienne do tej pory rondo (tutaj wjazd od strony ul. Tarnowskiej) powstało podczas budowy Obwodnicy Północnej Nowego Sącza. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

W uzasadnieniu uchwały przedstawionym przez prezydenta miasta czytamy:

Wybitna ranga postaci patrona w sposób szczególny zasługuje na upamiętnienie. Jego liczne związki z Nowym Sączem i Sądecczyzną, wyrażone przez Papieża osobiście w słynnej ‚powtórce z geografii’ podczas kanonizacji księżnej Kingi w dniu 16 VI 1999 r. w Starym Sączu. Wielokrotnie powtarzał: ‚Ta ziemia od lat była mi bardzo bliska’.

Przed powołaniem do Watykanu Karol Wojtyła był częstym gościem w mieście i regionie, uczestniczył np. w uroczystościach kanonizacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła jezuitów Św. Ducha (1963) i po ośmiu latach – przeniesienia do ołtarza głównego Veraiconu – obrazu Przemienia Pańskiego w kościele farnym św. Małgorzaty (1971). 

Rondo będące „bramą” do stolicy Sądecczyzny, ‚witające’ gości wjeżdżających do Nowego Sącza, powinno mieć patrona najwyższej rangi i dawać wyraz utożsamiania się mieszkańców Królewskiego Miasta z wyjątkową biografią i nauką polskiego papieża. Dziś Świętego

(JO)