Strona główna Twoje miasto

Rozstrzygnięcie konkursu „Ziemia Sądecka od przeszłości do przyszłości” [LISTA LAUREATÓW]

Reklama

Ziemia Sądecka od przeszłości do przyszłości 2017W historycznej sali reprezentacyjnej ratusza rozdano nagrody w 17. edycji konkursu historycznego „Ziemia Sądecka od przeszłości do przyszłości”. Celem przedsięwzięcia jest między innymi rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń. Konkurs objął patronatem prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Prezydent podkreślił, że konkurs znalazł już swoje miejsce na kulturalnej mapie miasta. – Siedemnasta edycja to już jest siedemnaście lat tradycji, siedemnaście lat zaangażowania wielu ludzi. Ten konkurs był znaczącym, świadomym wyborem dla was, młodych, którzy poprzez uczestnictwo w tym konkursie mogliście przedstawić swoje prace, swoje przemyślenia do ewentualnych nagród – powiedział prezydent Nowak.

Właśnie do uczestników prezydent skierował szczególne podziękowania. – Pozwólcie państwo, że serdecznie pogratuluję organizatorom, ale przede wszystkim uczestnikom; wszystkim, którzy te nagrody będą odbierać. Wierzę w to, że ten konkurs będzie trwał przez długie, długie lata, a ten rok jest dla nas szczególny, bo to rok 725-lecia miasta. To piękny jubileusz i tym bardziej cieszę się, że tak licznie i tak bogato reprezentowaliście swoje środowiska i swoje szkoły w tym konkursie – zakończył Ryszard Nowak.

Prezydentowi towarzyszyli na gali między innymi zastępca Jerzy Gwiżdż, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, przedstawiciele organizatorów z dyrektorem sądeckiego Muzeum Okręgowego Robertem Ślusarkiem i 30 finalistów konkursu razem z nauczycielami-opiekunami. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i upominki, a opiekunowie i osoby zaangażowane w organizację konkursu honorowe dyplomy.

„Historia pozwala lepiej zrozumieć świat”

Organizatorom zależy na popularyzowaniu tematyki  związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym i podnoszeniu poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących tradycji miasta i regionu. – Znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat – przekonują
organizatorzy.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Odbywa się w trzech etapach: na poziomie szkolnym, rejonowym i finałowym. Uczestnicy musieli między innymi zaliczyć pisemny test i przedstawić w wybranej formie (prezentacji multimedialnej, filmu, wywiadu etc.) temat „Nowy Sącz wczoraj i dziś”. Jury podkreśla bardzo wysoki poziom tegorocznych prac i niezwykłą inwencję ich autorów.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem – nie ukrywa Anna Wideł z sądeckiego Muzeum Okręgowego, przewodnicząca jury. – Pierwsze nagrody zdobyli uczestnicy,  którzy przedstawili na przykład szlaki komunikacyjne Nowego Sącza w kontekście kolei, dróg, autostrad, ale też szlaków wodnych. Była prezentacja  sądeckich wodociągów.  Czy ktoś mógł sobie wyobrazić, że można na ten temat zrobić rewelacyjną prezentację? – dodaje Anna Wideł. Rekordowym  zainteresowaniem, aczkolwiek bez przełożenia na najwyższe laury, cieszyła się sądecka kolej.

Nagrodę prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka w kategorii szkół podstawowych otrzymała Aleksandra Małota ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu (opiekun merytoryczny: Elżbieta Rosiek) W  kategorii „gimnazja” nagrodę otrzymał Konrad Biel z Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu (opiekun merytoryczny: Iwona Rączka). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych z nagrody cieszył się Bartosz Szewczyk z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu (opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk). Zwycięzca zaprezentował historię Nowego Sącza poprzez historię klubu sportowego Sandecja.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Okręgowe, Gimnazjum nr 2, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i  Szkoła Podstawowa nr 21 (wszystkie instytucje z Nowego Sącza). Współorganizatorem konkursu jest miasto Nowy Sącz. Przedsięwzięcie, które wpisuje się w obchody 725-lecia lokacji  Nowego Sącza, objął patronatem prezydent miasta Ryszard Nowak, małopolska kurator oświaty  Barbara Nowak i starosta powiatu nowosądeckiego Marek Pławiak.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl

Lista laureatów

szkoły podstawowe, nagrody:

1. Aleksandra Małota, Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś – szlaki komunikacyjne” nagroda: Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka,
2. Bartosz Mółka, Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś – sądecka kolej” nagroda: Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka, Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana”,
3. Igor Mikołaj Kmak, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś – sądecka kolej” nagroda: Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka, Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka,
4. Antoni Chwastek, Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz – od przeszłości do teraźniejszości” nagroda: Prezesa Stowarzyszenia „Dla Miasta” w Nowym Sączu Tomasza Michałowskiego.

szkoły podstawowe, wyróżnienia (w porządku alfabetycznym):

1.Konrad Bryja, Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu– „Ratusz – świadek walki o wolną Polskę”.
2. Weronika Janik, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz wczoraj i dziś”
3. Piotr Połomski, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz dawniej i dziś – Parafia św. Małgorzaty”
4. Mateusz Sarna, Szkoła Podstawowa w Podolu Górowej – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś – Ratusz”
5. Filip Tomoń, Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu – „Plac Kolegiacki w Nowym Sączu – Wczoraj i Dziś ”
6. Kacper Wachel, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś”
7. Mateusz Żelasko, Szkoła Podstawowa w Podegrodziu – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś”

szkoły gimnazjalne, nagrody:

1.Konrad Biel, Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu, „Sądeckie wodociągi – wczoraj i dziś” – nagroda: Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka, Prezesa Spółki Sądeckie Wodociągi
2.Jakub Mamczyk, Gimnazjum nr 1 w Nowym Sączu, „Nowy Sącz-Wczoraj i Dziś” nagroda: Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka, Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana”,
3.Aleksandra Kulig, Gimnazjum w Przysietnicy, „Eksperyment sądecki i jego odniesienie do czasów współczesnych” nagroda: Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka, Dyrektora
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka,
4. Dominika Jasińska, Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu – „Ponad 140 lat przygody Nowego Sącza z koleją” nagroda: Prezesa Stowarzyszenia „Dla Miasta” w Nowym Sączu Tomasza
Michałowskiego.

szkoły gimnazjalne, wyróżnienia (wg.kolejności alfabetycznej):

1. Julia Cisak, Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu – „Rzecz o tym, w jaki sposób Chaim ben Arie Lejb Halberstam, zwany Diwrej Chaim oraz jego rodacy przyczynili się do rozwoju Nowego Sącza”
2. Gabriela Głód, Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz – wczoraj a dziś”
3. Jakub Janór, Gimnazjum nr 1 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz przez lata”
4. Martyna Krok, Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu – „Wehikuł czasu”
5. Julia Matras, Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz Władysława Barbackiego”
6. Aleksander Potok, Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś. Szlaki komunikacyjne i ich wpływ na rozwój miasta.”

szkoły ponadgimnazjalne, nagrody:

1. Bartłomiej Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu – „Sandecja wczoraj i dziś” nagroda: Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka,
2. Michał Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu – „Żydzi w Nowym Sączu wczoraj i dziś” nagroda: Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka, Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana”,
3. Adam Wyrostek, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś” nagroda: Starosty Powiatu Nowosądeckiego Marka Pławiaka, Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka,

szkoły ponadgimnazjalne wyróżnienia (wg. kolejności alfabetycznej):

1. Natalia Gorzkowska, II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś. Moja mała ojczyzna”
2. Marta Kempa, II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu – „Nowy Sącz – wczoraj i dziś.”
3. Jan Piotrowski, Technikum Samochodowe w Nowym Sączu – „„Bogu na chwałę, nam na zbawienie” – powstanie i działalność Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu”.

dyplomy za udział w konkursie:

1. Karolina Gadzina, I Liceum Ogólnokształcące Nowym Sączu
2. Anna Martuszewska, II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu

Reklama