Strona główna Wiadomości

Ruszył przetarg na budowę nowego mostu na Dunajcu i dwóch rond

przetarg na budowę nowego mostu na Dunajcu
Wzór tablicy, która w dwóch miejscach winna stać w trakcie realizacji inwestycji i co najmniej przez 5 lat po jej zakończeniu. Fot. dokumentacja przetargowa MZD NS

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłosił przetarg na wykonanie rozbiórki obecnego mostu heleńskiego, budowę nowej przeprawy oraz przebudowę układu komunikacyjnego na drogach dojazdowych do mostu. Koszt inwestycji szacowany jest na 91 mln zł, ale rzeczywiste oferty wykonawców poznamy 26 czerwca br.

Przetarg o pełnej nazwie „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” obejmuje m.in. rozbiórkę obecnego mostu na Dunajcu i budowę w jego miejsce nowego, dwuprzęsłowego obiektu z czterema pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy.

Ponadto przebudowane mają zostać ulica Legionów i fragment ul. Krakowskiej. Skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Bulwar Narwiku z ul. Tarnowską, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piotra Skargi zaprojektowano jako rondo typu „średniego”. Natomiast skrzyżowanie skrzyżowanie ul. Krakowskiej i ul. Legionów z ul. Starowiejską i ul. Dunajcową zaprojektowano jako rondo „małe” o charakterze turbinowym.

Wizualizacja nowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Fot. materiały UM NS

Łącznie zmodernizowany będzie około 900-metrowy odcinek drogi krajowej. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie także musiał dokonać wszelkich innych koniecznych prac rozbiórkowych w rejonie inwestycji, zbudować nowe odcinki kanalizacji i wodociągów, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne czy zamontować ekrany akustyczne i znaki drogowe.

Ilu wykonawców stanęło do przetargu i jakiej wysokości oferty złożyli dowiemy się 26 czerwca. Kilka tygodni później powinno nastąpić rozstrzygnięcie przetargu. Miejski Zarząd Dróg ustalił, że decydującymi o wyborze kryteriami będzie: cena (waga 60), termin gwarancji na wykonane roboty budowlane (waga 20) oraz doświadczenie kierownika budowy (waga 20).

Rozpoczęcie inwestycji zapowiadane było na przełom II i III kwartału br ale patrząc na terminy związane z przetargiem nastąpi to raczej nie wcześniej, niż w sierpniu lub wrześniu. Kilka miesięcy temu przewidywano, że zakończenie prac powinno nastąpić w IV kwartale 2018 roku.

Przypomnijmy, że prace będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Nowy Sącz otrzyma 77,2 mln zł dofinansowania (czyli 85 proc. szacowanych kosztów inwestycji). W budżecie Nowego Sącza na ten cel zapisano 26 mln zł.

O szczegółach konstrukcyjnych mostu oraz planach przebudowy skrzyżowań w jego rejonie pisaliśmy m. in. tutaj: Most z czterema pasami ruchu i dwa ronda. Są wizualizacje i projekty

(JO)

Reklama