Strona główna Wiadomości

Rząd przeznacza 3 mln zł na dokumentację projektową trzeciego w Nowym Sączu mostu na Dunajcu

minister infrastruktury i rozwoju Jerzy Kwieciński
Minister Jerzy Kwieciński w otoczeniu polityków PiS informuje o rządowej dotacji na projekt nowego mostu na Dunajcu. Fot. UMWM

3 mln zł dofinansowania na opracowanie dokumentacji projektowej nowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu przyznał rząd samorządowi województwa w ramach programu „Mosty dla Regionów”. Wiadomość o dotacji przekazał w poniedziałek, w otoczeniu kilkunastu polityków Prawa i Sprawiedliwości, minister infrastruktury i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Decyzja o przyznaniu dotacji otwiera zdaniem ministra Kwiecińskiego drogę do podpisania umowy z samorządem wojewódzkim na dofinansowanie w 80 proc. prac projektowych o wartości 3,8 mln zł dla inwestycji określanej jako „budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”.

Na razie sama budowa mostu wraz z dojazdami, której wartość szacuje się na około 155 mln zł, nie jest ujęta w rządowym programie ale według ministra Kwiecińskiego tak stanie się w przyszłości. – Przeprawa w Nowym Sączu to kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana dzięki programowi Mosty dla Regionów. Da ona ogromną szansę na usprawnienie i rozwój transportu regionalnego i podniesienie komfortu podróżowania. Z nowej infrastruktury drogowej skorzystają też lokalni przedsiębiorcy. Dla Nowosądecczyzny i Małopolski będzie to impuls do rozwoju – powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Przypomnijmy, że koncepcję nowego połączenia Starego Sącza i Nowego Sącza wraz z budową mostu na Dunajcu w rejonie ul. Piramowicza i osiedla Tłoki wspólnie przygotowują Województwo Małopolskie (pełni rolę inwestora), Miasto Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki oraz gminy Podegrodzie i Chełmiec. W zeszłym roku Zarząd Województwa Małopolskiego zapowiedział przeznaczenie na całą inwestycję 60 mln zł ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przygotowywana jest wielowariantowa koncepcja, a na rozpatrzenie czeka wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowany powinien zostać również Program Funkcjonalno-Użytkowy dla wariantu z decyzją środowiskową.  Dokumentacja jest potrzebna do rozpoczęcia właściwych prac projektowych.

Projektowana droga między Nowym Sączem i Starym Sączem ma być jednojezdniowa, dwupasowa o przekroju 2×3,5m. Most na Dunajcu o długości ok. 700 m powinien mieć dodatkowo jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,5 m lub w wersji „oszczędnościowej” – tylko chodnik o szerokości 2 m.

W granicach administracyjnych Nowego Sącza funkcjonują obecnie dwie przeprawy przez Dunajec – zbudowany na nowo tzw most heleński w centrum miasta oraz most na ukończonej w 2015 roku obwodnicy północnej.

Jak przypomina Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, podczas przygotowywania programu Mosty dla Regionów rząd wytypował 21 miejsc, które najbardziej potrzebują nowych przepraw. Decyzję pozostawiono samorządom. Jednostki samorządu terytorialnego w konkursie na dofinansowanie złożyły łącznie 75 wniosków. Wśród zgłoszonych przez samorządy lokalizacji znajduje się 7 miejsc rekomendowanych z rządowej listy – to mosty na rzekach: Noteć, Warta, Odra (2 lokalizacje), Bug, Wisła oraz San. Na realizację programu rząd przeznaczy 2,3 mld zł.

W programie samorządy mogły ubiegać się o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Dzięki otrzymaniu tego dofinansowania jednostki samorządu terytorialnego będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80% kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

(JO)