Strona główna Twoje miasto

Są już nowe władze Powiatu Nowosądeckiego

starosta1
Marek Pławiak (po lewej) przyjmuje gratulacje od ustępującego starosty Jana Golonki. Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Punktualnie o godz. 12 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu rozpoczęła się I sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji. Rozpoczął ją Marian Kuczaj – najstarszy wiekiem radny. Po tym, jak 28 nowym radnym zostały wręczone zaświadczenia o wyborze, każdy z nich złożył ślubowanie.

Nowa rada wybrała przewodniczącego Rady Powiatu. Został nim Zygmunt Paruch.

Dziękuję radnemu seniorowi Marianowi Kuczajowi za prowadzenie sesji do tego momentu – mówił Zygmunt Paruch. – Dziękuję za wybór na przewodniczącego Rady i zaufanie, jakim mnie państwo obdarzyli. Będę się starał dorównać mojemu poprzednikowi Wiesławowi Baście. W tym roku mija 25. rocznica mojej działalności samorządowej. Będę, jak dotychczas, działał na rzecz rozwoju Sądecczyzny i zmieniał ją na lepsze współpracując ze wszystkimi.

Kolejne tajne głosowanie dotyczyło wyboru wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi: Jan Gomółka i Józef Świgut.

Marek Pławiak został wybrany na starostę Powiatu Nowosądeckiego. Będzie pełnił tę funkcję po raz pierwszy. Dotychczas był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Żbikowicach (gmina Łososina Dolna). Wyboru pogratulował mu odchodzący starosta Jan Golonka.

Pracowałem w tym urzędzie 18 lat – powiedział starosta Jan Golonka. – Zawsze przyświecała mi idea rozwoju Powiatu. Dziękuję wszystkim, z którymi pracowałem i których spotkałem na swojej drodze. Gratuluję nowym radnym i życzę sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Ziemi Sądeckiej. Gratuluję Panu Markowi Pławiakowi – nowemu staroście nowosądeckiemu.

Spotkał mnie niezwykły zaszczyt – mówił nowo wybrany starosta Marek Pławiak. – Po 16 latach zastępuję wybitnego starostę. Sądecczyzna to nasz obowiązek: nas radnych, ale też pracowników Starostwa. Dziękuję poprzedniemu staroście, Zarządowi i radnym minionej kadencji. Zapewniam, że moje działania będą zmierzały do rozwoju Sądecczyzny.

Starosta Marek Pławiak dodał, że szybko się uczy i lubi nowe wyzwania.

Zamierzam w krótkim czasie poznać funkcjonowanie urzędu. Będę chciał skorzystać z doświadczenia i wiedzy zarówno pracowników jak i sekretarza Powiatu Witolda Kozłowskiego, który jest również radnym wojewódzkim. Liczę na pomoc wszystkich radnych – tych, którzy na mnie głosowali i tych, którzy na mnie nie głosowali. Widzę w was przyjaciół, z którymi wspólnie będę działał na rzecz mieszkańców naszego regionu. I zapewniam – najważniejszy jest dla mnie człowiek.

Wicestarostą nowosądeckim został Antoni Koszyk. Na członków Zarządu Powiatu Nowosądeckiego wybrano: Franciszka Kantora, Wiesława Piórę i Mariana Rybę.

Na koniec sesji wystąpił senator Stanisałw Kogut. Pogratulował wszystkim wybranym radnym i podziękował poprzeniemu Zarządowi za pracę na rzecz Sądecczyzny.

tekst przygotowany przez Starostw Powiatowe w Nowym Sączu
starosta2
Rada Powiatu Nowosądeckiego V kadencji. Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Reklama