Strona główna Twoje miasto

Są środki na odnowienie grobowca majora pilota Jerzego Erazma Iszkowskiego

grobiowiec majora pilota Jerzego Erazma Iszkowskiego w Nowym Sączu

Miasto Nowy Sącz pozyskało środki na pełną konserwację techniczną i estetyczną rodzinnego grobowca majora pilota Jerzego Erazma Iszkowskiego, znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu.  Promesę w wysokości 11 tysięcy złotych odebrał z rąk Anny Pieczarki z Zarządu Województwa Małopolskiego, wiceprezydent Artur Bochenek.

Koszt prac konserwatorskich grobowca szacowany na kwotę 23 395 zł został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. Prace konserwatorskie zostaną zakończone do 30 listopada 2019 roku.

O remont grobowca zabiegała także regionalistka i autorka wielu publikacji w Roczniku Sądeckim Anna Totoń.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą, która za kwotę 19 495.50 zł, wyremontuje grobowiec.

W zakres prac wchodzi:

  • sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej, w tym „programu prac konserwatorskich” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień lub/i zezwoleń,
  • oczyszczenie grobowca wraz z dezynfekcją dolnych partii oraz impregnacją całości,
  • podklejenie pęknięć, uzupełnienie spoin oraz ubytków formy – w tym rekonstrukcja podstawy śmigła – impregnacja i konsolidacja całości wraz z opracowaniem faktury i scaleniem kolorystycznym całości grobowca,
  • oczyszczenie napisów i tablic inskrypcyjnych z uzupełnieniem ubytków w napisach,
  • sporządzenie dokumentacji opisowo-fotograficznej z przebiegu prac konserwatorskich wraz z akceptacją (przyjęciem) przez służby konserwatorskie.

Major Iszkowski był znanym polskim pilotem w okresie II wojny światowej oraz pilotem walczącego w Anglii dywizjonu 304. Jego bohaterstwo i odwaga zostały dostrzeżone zarówno przez dowództwo polskie jak i angielskie, podobnie jak i jego praca konspiracyjna w walce o wolną Polskę do dokonanym zrzucie jako Cichociemnego pod koniec II wojny światowej.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl