Strona główna Wiadomości

Sądeccy maturzyści zdali średnio lepiej niż w kraju i województwie

LO_II_b
Matury w Nowym Sączu najlepiej poszły uczniom II LO. Na zdjęciu budynek szkoły przy ul. Żeromskiego. Fot. JM / Twój Sącz

Maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu oraz Elektryka najlepiej w mieście zdali tegoroczne egzaminy maturalne. Średnia zdanych matur w nowosądeckich publicznych szkołach średnich – 88 % – jest lepsza niż w skali kraju (74 %) i Małopolsce (77 %).

W Nowym Sączu, na ogólną liczbę 1948 zdających, 1706 uczniów zdało egzamin, a 242 osoby matury nie zdało. W podziale na licea i technika nie zdało egzaminu maturalnego: 10% w liceach ogólnokształcących (128 osób) i 17% w technikach (114 uczniów).

– Osiągnęliśmy 97,80 proc. zdawalności matur. Jesteśmy najlepsi w Nowym Sączu a w Małopolsce zajmujemy 10 miejsce. Gratulujemy wszystkim tegorocznym maturzystom i oczywiście pedagogom, którzy przygotowywali młodzież do egzaminu zewnętrznego! – chwali się na swojej stronie internetowej II LO im. Marii Konopnickiej. W tej szkole matury nie zdało tylko 9 osób (na 410 zdających uczniów).

96,5 % zdawalności matur osiągnęli uczniowie I LO, a 96,43 % w VII LO. Z kolei najsłabiej matury wypadły w VIII LO w Zespole Szkół nr 4 – egzamin zdały zaledwie 4 osoby (21,1 %) z 19, które do niego przystąpiły.

Tylko jedna osoba (na 199 ogółem) nie zdała matury w Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych i był to najlepszy wynik (99,5 %) spośród nowosądeckich techników publicznych oraz drugi w skali województwa małopolskiego. Dwóch uczniów (na 113) nie zdało matury w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych (98,2 %). Na drugim biegunie – 35 % – jest Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 3 – na 20 uczniów, którzy przystąpili do matury zdało 7.

Jak poinformowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w szkołach macierzystych zdających w następujących terminach: egzaminy pisemne: 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9.00, a egzaminy ustne: 24 – 28 sierpnia 2015 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół). Pełne wyniki matur, włącznie z egzaminami poprawkowymi, podane zostaną 11 września.

W maju absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego nowożytnego języka obcego natomiast w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego.

Jak przypomina OKE w Krakowie absolwenci liceum ogólnokształcącego – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

(iw)

Reklama