Strona główna Twoje miasto

Sądecka biblia rodzinna

Piotr Droździk i Bogusław Kołcz na promocji książki
Piotr Droździk (z lewej) i Bogusław Kołcz w Ratuszu w trakcie promocji swojej książki. Fot. Urząd Miasta Nowego Sącza

11 kwietnia w ratuszu zaprezentowano wydany przez oficynę Goldruk album „Nowy Sącz – jeśli zapomnę o nich… Cmentarz Komunalny w Nowym Sączu 1889-2014”, będącej przewodnikiem po najważniejszej nekropolii miasta, ukazującej bogactwo duchowe i artystyczne zachowanych tam pomników przeszłości, zawierającej biogramy zmarłych (ponad 3 tys. osób). Patronat nad wieczorem promocyjnym objął prezydent Ryszard Nowak.

Spotkanie zgromadziło wielu miłośników dziejów Królewskiego Grodu, poprowadził je red. Jerzy Leśniak z „Rocznika Sądeckiego”, a uświetnił muzyką i śpiewem znany artysta Tomasz Wolak.

Wydawca ubogacił dzieło znakomitą oprawą graficzną, dodatkami (planem cmentarza z uwidocznionymi kwaterami od 1 do 71, zbiorkiem widokówek, extra rekomendacją prof. Stanisława Niciei.

Autorami książki są prof. Bogusław Kołcz, polonista, dyrektor liczącej 106 lat szkoły im. Króla Bolesława Chrobrego – Akademickiego Liceum i Gimnazjum, publicysta, twórca programów i nowoczesnych metod nauczania, autor podręczników szkolnych, popularyzator kultury kresowej, współpracownik i członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, oraz Piotr Droździk, znany artysta fotografik, mający na koncie dziesiątki wystaw i wydawnictw albumowych m.in. o klasztorach, zabytkach, parkach etnograficznych, towarzyszący najważniejszym wydarzeniom kulturalnym w Nowym Sączu i Sądecczyźnie.

Dwa lata temu duet Kołcz – Droździk uraczył nas wydawniczym cymesem: „Nowy Sącz na starej pocztówce”. I oto teraz mamy ciąg dalszy tego cyklu wydawniczego. Na gruncie sądeckim jest to praca pionierska, odkrywcza, sporządzona z benedyktyńskim trudem i starannością.

Zebrani mogli dowiedzieć się m.in., że wśród pierwszych pochowanych na sądeckiej nekropolii, 125 lat temu, byli: Feliks Ritter – kupiec, wiceburmistrz, dziadek artystki, malarki Marii Ritter, oraz Joanna z Malinów Klemensiewiczowi, żona Ludwika Klemensiewicza i matka Stanisława Klemensiewicza, pierwszego dyrektora II Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego. Wśród wielu „odkryć” prof. Bogusława Kołcza jest odnalezienie grobu wybitnego księgarza polskiego Feliksa Westa, działającego przez dziesięciolecia w Brodach i we Lwowie, który w wieku blisko stu lat zmarł tuż po II wojnie światowej u wnuka w podsądeckich Klęczanach i został pochowany w Nowym Sączu.

Wartość dodaną książki jest też odnotowanie interesujących i poruszających epitafiów umieszczanych na nagrobkach. Jednym z nich jest fragment sonetu Juliusza Słowackiego wygrawerowany na grobie rodziny Fortunów:

Duszo! Śpij, duszo moja, coś cierpiała tyle.

Śpij, serce, już dla Ciebie znikły szczęścia chwile

I na cóż się masz budzić na same cierpienia?

Śpij, ach śpij, duszo moja, dopóki z uśpienia

Nieśmiertelny głos Boga nie wyrwie Cię mile.

Ważnego dla sądeckiej pamięci historycznej dzieła gratulowali autorom m.in. wiceprezydent Bożena Jawor, honorowi obywatele miasta ks. prałat Stanisław Czachor i b. rektor WSB-NLU Krzysztof Pawłowski.

Cmentarz przy ul. Rejtana jest miejscem, które swoim milczeniem głęboko przemawia do każdego, kto tam przychodzi. Dla mnie cmentarz jest ojczyzną. Tu można się uczyć patriotyzmu

– stwierdził ks. Stanisław Czachor.

Do pochwał pod adresem autorów dołączył też recenzent książki, prof. Stanisława Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego, wybitny znawca Kresów, autor m.in. takich przebojów wydawniczych jak: „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie”, „Łyczaków. Dzielnica za Styksem”, „Ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego 1786–2010”:

„Bogusławowi Kołczowi i Piotrowi Droździkowi – autorom tej publikacji należą się słowa wielkiego uznania za pomysł i jego realizację, włożoną pracę i kompetencje, wrażliwość i wyobraźnię, jaką ujawnili, pisząc dzieło tak ważne, potrzebne, a od strony treści oraz formy – fascynujące. Powstała książka nie jednorazowego użytku. Trafi ona do bibliotek domowych, rodzinnych, na półki, do których się często sięga, powstała bowiem swoista biblia rodzinna, szczególnie cenna dla rodzin, które od wieków związane są z Nowym Sączem oraz dla turystów, którzy trafią na szlak wiodący przez Nowy Sącz.”

(Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza)

 

Reklama