Strona główna Z kraju

Sądecki Park-M odtworzył Ogrody Dolne Zamku Królewskiego w Warszawie

Ogrody Dolne Zamku Królewskiego
Fot. Park-M

Już 11 maja otwarte zostaną odtworzone Ogrody Dolne Zamku Królewskiego w Warszawie. Będzie to jednocześnie zwieńczenie prac przy odbudowie zamkowego kompleksu zniszczonego podczas pamiętnego bombardowania 17 września 1939 roku trwających już od kilkudziesięciu lat. Generalnym wykonawcą inwestycji jest sądecka firma Park – M – poinformowała firma w komunikacie.

Ogród Dolny Zamku Królewskiego, jednego z najważniejszych symboli stolicy, zajmuje teren od strony Wisły na wschód do Arkad Kubickiego. Stanowi on część ogrodu kształtowaną przynajmniej od początku XIX wieku. Projekt jego rewaloryzacji nawiązuje do przedwojennego projektu Adolfa Szyszko Bohusza a realizacja tego przedsięwzięcia przypadła w udziale firmie Park-M, która odpowiada również za rewitalizację Ogrodów Górnych oddanych do użytku dwa lata temu.

Prace nad odtworzeniem Ogrodów Dolnych ruszyły we wrześniu 2017 roku. – Pierwsze osiem miesięcy poświęciliśmy na wykonanie zaawansowanych prac ziemnych i instalacyjnych, bez których – choć ich efekt jest dziś niewidoczny – Ogrodom nie udałoby się przywrócić prawdziwej świetności. Z terenu wywieźliśmy ponad tysiąc ciężarówek gruzu i położyliśmy aż kilkanaście kilometrów okablowania, przełożyliśmy gazociąg średniego ciśnienia oraz wymieniliśmy główny wodociąg w ciągu ulicy Bugaj. Zainstalowaliśmy ponad tysiąc lamp oraz wykonaliśmy instalacje fontannowe wraz z podziemnymi komorami do ich obsługi – mówi Jakub Wietrzny, kierownik budowy Park – M.

Fot. Park-M

– Wyjątkową i symboliczną częścią przedsięwzięcia było uzupełnienie boskiet, czyli żywopłotów z grabów i buków, które odpowiednio przycięte tworzą charakterystyczne dla barokowych ogrodów labirynty. Boskiety właśnie były jedynym częściowo zachowanym elementem po bombardowaniu w 1939 roku. Dziś różnią się wysokością – część roślin pochodząca sprzed wojny ma docelowe rozmiary, część nowo nasadzonych jest niższa – ale za kilka lat wszystkie żywopłoty uzyskają swoje docelowe rozmiary nadając boskietom ostateczny kształt. Połączą przeszłość z teraźniejszością – mówi o kulisach prac Krzysztof Mróz, prezes Park-M.

Jak informuje Ewelina Łasińska z Park-M. w Starym Sączu, Ogrody Dolne mają powierzchnię 12 800 metrów kwadratowych z czego 4 200 metrów to nawierzchnia utwardzona. Posadzono tu ponad 4300 drzew i krzewów. W Ogrodach ustawiono 200 elementów małej architektury kamiennej i drewnianej – ławek, donic i waz a w skład oświetlenia wchodzi aż 1 286 opraw. Na terenie ogrodów uruchomiono 13 fontann.

Firma Park – M w ciągu w całej swojej historii zrealizowała w Polsce już kilkadziesiąt rewaloryzacji zabytkowych ogrodów i parków. Wśród nich m.in.: Park Cytadela w Poznaniu, Park Muzeum Chopina w Żelazowej Woli, Park Staromiejski we Wrocławiu, Park Św. Kingi w Wieliczce, Park Oruński w Gdańsku, Park Miejski w Zakopanem oraz wiele innych.

Firma działa na rynku już od 25 lat i świadczy usługi z zakresu architektury krajobrazu i zagospodarowania zieleni. Zatrudnia blisko 500 pracowników w 6 wyspecjalizowanych pionach, posiada ponad 40 hektarów produkcyjnych i działa na ponad 9 rynkach zagranicznych. Na swoim koncie ma już realizację ponad 1200 projektów w Polsce.

Projekt Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie realizowany jest w ramach działania 8.1 osi priorytetowej: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 123 535,78 PLN. Kwota tzw. wydatków kwalifikowalnych, które podlegają dofinansowaniu, wynosi 18 775 982,06 PLN. Na początku marca 2017 roku projekt uzyskał dofinansowanie, w którym 80% stanowią Fundusze Unii Europejskiej, a 20% jest dotacją celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(edred), źródło: Park-M