Strona główna Twoje miasto

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki

20161006_inauguracja_sutw_32Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście zainaugurował kolejny rok akademicki. Inauguracja z udziałem przedstawicieli władz miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego oraz sądeckich uczelni wyższych odbyła się w auli WSB-NLU. Urząd Miasta Nowego Sącza reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech.

Zastępca Prezydenta złożył w imieniu Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka u progu nowego roku akademickiego życzenia pełnej satysfakcji z programu kształcenia oferowanego przez Uniwersytet. – Przez cały najbliższy rok będziecie Państwo prowadzić pod opieką dydaktyków i trenerów aktywny tryb życia poprzez stały kontakt z nauką, kulturą i sztuką, ale także poprzez rekreacje i uprawianie zdrowego stylu życia, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi w każdym z tych działań, na ich naukowy bądź artystyczny wymiar – podkreślił Wojciech Piech.

Nie zapominać o 80-latkach

Zastępca Prezydenta podkreślił, że Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku buduje szeroką płaszczyznę dialogu i niwelowania barier. SUTW kreuje nowy model seniora – człowieka nowoczesnego i samodzielnego, który potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie. Zwrócił także uwagę na coraz liczniejszą grupę seniorów w wieku powyżej 80 lat. – Proces tak zwanego podwójnego starzenia się społeczeństwa, czyli szybkiego zwiększania się liczby osób w wieku około 80 i więcej lat nasila się i w coraz większym stopniu dotyczy także społeczności Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jednym z celów współczesnego prowadzenia UTW powinno być zatem również zapobieganie rezygnowaniu z uczestnictwa i stopniowemu wykluczaniu ze społeczności UTW najstarszych słuchaczy oraz tych o zmniejszającej się sprawności – podkreślił Wojciech Piech.

Sądecki Uniwersytet Trzeciego wieku działa od 2004 roku. Rozwój tej formy aktywności społecznej jest imponujący. Jak podkreśliła w inauguracyjnym wystąpieniu prezes SUTW Wiesława Borczyk, w Polsce jest już 613takich placówek. Nowy Sącz jest ważnym punktem na mapie UTW, tu ma siedzibę Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. – To, że starych ludzi mamy coraz więcej to nie jest jakiś problem nie do rozwiązania, jakaś pesymistyczna wizja, to naprawdę może być szansa na rozwój – podkreśliła Wiesława Borczyk.

Kształcenie przez całe życie

Uniwersytety wpisują się w aktywizacje seniorów organizując zajęcia o różnorodnym charakterze, nie tylko edukacyjnych, ale i o charakterze aktywności lokalnej. – Życie nie kończy się na etapie zakończenia pracy zawodowej – podkreśliła Wiesława Borczyk. Zwróciła także uwagę na problem opieki nad ludźmi starszymi, którzy już nie są w stanie sami sobie radzić. – Wiecie państwo, jakim problemem jest zapewnienie opieki osobie starszej, niesamodzielnej, leżącej w domu. W tym wszystkim powinniśmy uczestniczyć jako aktywni seniorzy, którzy ze względu na wiek i doświadczenie życiowe mają lepsze zrozumienie starszego człowieka – powiedziała Wiesława Borczyk.

20161006_inauguracja_sutw_21Znaczenie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w aktywizacji środowiska seniorów podkreślił także Starosta Nowosądecki Marek Pławiak. – SUTW to inicjatywa, którą niezwykle cenimy. Ważna jest nie tylko warstwa edukacyjna, kształcąca, ale również warstwa poznawcza. Państwo poznajecie wiele ciekawych kwestii, ale i my czerpiemy wiele z państwa doświadczenia, bo przecież się spotkamy, rozmawiamy i proponujemy – mówił starosta Pławiak.

Gdzie debatować? W Nowym Sączu

Wiesława Borczyk podkreśliła, że Sądecczyzna stała się centrum debat o problematyce senioralnej. Na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju odbyło się Forum II Wieku, podczas którego podkreślano, że „srebrna gospodarka”, skierowana do seniorów i tworzona z ich udziałem może stać się motorem wzrostu. Niedługo później w Nowym Sączu odbyło się spotkanie 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku nie tylko z naszego kraju, podczas którego dyskutowano o problemach starzejącego się społeczeństwa. Owocem spotkania było podpisanie porozumienia o partnerstwie.

Zmiana stereotypu na temat ludzi starszych jest również przedmiotem troski władz lokalnych. – Organizatorom i wykładowcom Uniwersytetu życzę, by poprzez swoją zmieniali negatywne stereotypy, dotyczące miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości – powiedział podczas inauguracji Zastępca Prezydenta Wojciech Piech.

20161006_inauguracja_sutw_37Wykład inauguracyjny pt. „Realia polskiego państwa opiekuńczego” wygłosił ekonomista, dr Dariusz Woźniak z, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU. Kulminacją uroczystości było ślubowanie nowych słuchaczy SUTW, a tradycyjne „Gaudeamus” zaśpiewał chór „Scherzo” pod dyrekcją Andrzeja Citaka.

tekst i zdjęcia Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama