Strona główna Wiadomości

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki

SUTW
Fot. UM NS

W Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w czwartek uroczyście zakończono rok akademicki 2015/2016 Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

– Jest to wydarzenie ważne, bo kończy się kolejny rok akademicki tego naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mówię naszego, ponieważ to jest Sądecki Uniwersytet i bardzo jesteśmy z niego dumni. To jest taka marka, która przynosi wiele korzyści, ale nawiązuje także do tradycji – mówił do słuchaczy zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż.

W trakcie uroczystości Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i prof. dr hab. Zdzisława Zacłona, Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej Uniwersytetu wręczyły podziękowania osobom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia.

SUTW
Fot. UM NS

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu ma charakter otwarty. Słuchaczami mogą być osoby mające wykształcenie co najmniej średnie, będące w wieku przedemerytalnym, jak również emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Każdego roku w zajęciach SUTW uczestniczy kilkaset osób. Prowadzone są wykłady i konwersatoria, zajęcia w sekcjach, zespołach twórczych i samokształceniowych czy zajęcia rekreacyjno – ruchowe.  Zajęcia są bezpłatne, a organizacją zajmuje się Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Patronat naukowy nad SUTW sprawują Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Wyższa Szkoła Biznesu National- Louis University w Nowym Sączu, a dofinansowania udzielają Miasto Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki i Województwo Małopolskie.

(edred)

Reklama