Strona główna Wiadomości

Sądeckie Wodociągi chcą wydać w tym roku niemal 18 mln zł na inwestycje

Reklama
Sadeckie Wodociągi prezes Janusz Adamek
Siedziba spółki przy ul. Wincentego Pola. Fot. TK / Twój Sącz

Ponad 3,5 km nowej sieci wodociągowej, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, a także wykorzystanie na większą skalę energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – to najważniejsze inwestycje Spółki Sądeckie Wodociągi, które mają zostać zrealizowane w 2019 rok – poinformowała w środę firma.

Według informacji przekazanych przez Sądeckie Wodociągi, budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa w tym roku wynosi 17 mln 700 tys. zł.

– W tym roku rozpoczną się dwie duże inwestycje. Pierwsza to budowa nowej sieci wodociągowej dla mieszkańców osiedla Piątkowa. Druga – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w rejonie ulic I Brygady i Piłsudskiego w Nowym Sączu – mówi Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

Szacunkowy koszt tych dwóch inwestycji wynosi około 4,5 mln zł. W ramach pierwszej z nich zostanie wybudowana sieć wodociągowa dla prawie 450 mieszkańców ulic: Świt, Jodłowa, Promienna (osiedle Piątkowa). Drugie z przedsięwzięć będzie prowadzone w rejonie Alei Piłsudskiego i ulicy I Brygady. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową obejmie budowę 150 metrów kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych oraz 45 m nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.

– Przedsięwzięcie wyeliminuje dopływ wód opadowych z rejonu osiedla Gorzków do oczyszczalni. Zwiększy się tym samym efektywność obiektu i znikną koszty związane z oczyszczaniem wód opadowych z tamtego obszaru – zaznacza Janusz Adamek.

Spółka według przekazanych informacji prowadzi prace nad dalszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na ten rok zaplanowana jest wymiana urządzenia, które z biogazu wytwarza energię elektryczną i ciepło. Zostanie zakupiony nowy zespół kogeneracyjny o wyższej mocy wytwórczej. Po inwestycji oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączu będzie w pełni samowystarczalna energetycznie.

– Wyprodukowana w oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu energia elektryczna i cieplna pochodzi z odnawialnego źródła energii, jakim jest biogaz. Gaz ten powstaje w procesie fermentacji osadów ściekowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu do atmosfery trafia rocznie mniej dwutlenku węgla, bo spala się mniej nawet o trzy tysiące ton węgla energetycznego – mówi dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes Spółki Sądeckie Wodociągi.

W zeszłym roku Spółka Sądeckie Wodociągi wyprodukowała prawie 2,5 tys. MWh energii elektrycznej i ponad 3,5 tys. MWh energii cieplnej.

Wśród pozostałych inwestycji zaplanowany na 2019 rok spółka wymienia m.in. modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasickiego, Lwowskiej i Kraszewskiego w Nowym Sączu, wymianę wodociągu podwieszonego do mostu na rzece Poprad w Popowicach (gmina Stary Sącz) oraz wymianę sieci w ulicy Tischnera w Starym Sączu.

Sądeckie Wodociągi dostarczają wodę i odbierają ścieki od 1912 r. Jako spółka z o.o. firma funkcjonuje od 20 lat. Obecnie działa na terenie Nowego Sącza oraz gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna oraz częściowo na terenie gmin: Łącko, Grybów i Chełmiec.

(edred)

Reklama