Strona główna Twoje miasto

Sądeckie Wodociągi kupią mobilne laboratorium

Reklama

Sądeckie Wodociągi kupią mobilne laboratorium

Są pierwsze, znaczące efekty pracy Działu Badań i Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi. W środę w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie została podpisana umowa na rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa. Spółka otrzymała dofinansowanie między innymi na zakup mobilnego laboratorium.

Umowę podpisali dr Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

To bardzo cieszy, że spółki komunalne ubiegają się o środki na działalność badawczo-rozwojową. Zapewne przełoży się to na wzrost jakości świadczonych usług – powiedział dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wdrożenie projektu przyczyni się do rozszerzenia zakresu działalności badawczo-rozwojowej spółki. Pozwoli lepiej zaplanować bieżące prace i szybciej reagować na następstwa zjawisk meteorologicznych. Zjawiska te mają znaczący wpływ na działanie sieci kanalizacyjnej oraz proces oczyszczania ścieków – dodaje prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

W ramach umowy Sądeckie Wodociągi zakupią mobilne laboratorium oraz sieć urządzeń do rejestracji warunków pogodowych, w tym opadów atmosferycznych. Wartość projektu to 680 tys. zł.

Warto wiedzieć:

Dział Badań i Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi powstał w 2017 r. W 2018 r. w ramach B+R została powołana Rada Naukowa. W jej skład weszli eksperci z różnych uczelni z całej Polski: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Współpraca z renomowanymi uczelniami stwarza dla spółki  warunki do opracowywania i wdrażania znaczących  zmian  jakościowych w technologiach stosowanych w przedsiębiorstwie.

tekst i zdjęcie nadesłane przez Sądeckie Wodociągi

Jeśli chcesz poinformować mieszkańców Nowego Sącza o jakimś wydarzeniu, podzielić się przemyśleniami, uważasz, że dzieje się coś ciekawego, interesującego, intrygującego albo niepokojącego czy bulwersującego – opisz to, zrób zdjęcie, nagraj film i przyślij na redakcja@twojsacz.pl Najciekawsze materiały publikujemy w rubryce Twoje Miasto.

Reklama