Strona główna Wiadomości

Sądeckie Wodociągi wysyłają faktury i ulotki

Fragment ulotki Sądeckich Wodociągów

Sądeckie Wodociągi wysyłają mieszkańcom dwie faktury z płatnościami za wodę i odbiór ścieków oraz ulotkę z informacją o likwidacji dopłat z budżetu miasta do taryf dla odbiorców indywidualnych. Spółka, w której Nowy Sącz ma 48 procent udziałów stoi na stanowisku, że władze miasta podają w sprawie cen wody “nieprawdziwe lub nieścisłe” informacje.

Klienci Sądeckich Wodociągów we wrześniu otrzymują dwie faktury. Jedna zawiera rozliczenie do końca sierpnia, z cenami zawierającymi dopłatę ze strony Miasta, druga, wrześniowa jest już bez dopłat. Pod blankietem wpłat jest informacja, że od 1 września “nie będą już Państwo otrzymywali dopłat z budżetu miasta, pokrywających około 30 procent ceny taryfowej za wodę i ścieki. Podstawą prawną wstrzymania dopłat jest uchwała Prezydenta Nowego Sącza przyjęta przez Radę Miasta 2 sierpnia 2019 roku”.

Ponadto klienci spółki z terenu miasta dostają również ulotki z informacją podpisaną przez zarząd firmy który podkreśla, że Sądeckie Wodociągi nie zmieniły cen, a wzrost kosztów spowodowany jest odebraniem dopłat przez władze miasta.

Według władz spółki, informacja skierowana do ponad 30 tysięcy odbiorców jest spowodowana przez “komunikaty podawane do wiadomości opinii publicznej przez władze miasta”. –  Znalazło się w nich wiele informacji nieprawdziwych lub nieścisłych, wprowadzających w błąd mieszkańców. Próbowaliśmy te informacje prostować, przedstawiając władzom miejskim fakty, ale nie dało to rezultatów. W tej sytuacji musieliśmy reagować w trosce o naszych klientów i dobre imię samej spółki – twierdzi Tadeusz Frączek, prezes zarządu Sądeckich Wodociągów.

fragment ulotki Sądeckich Wodociągów
Fragment ulotki Sądeckich Wodociągów

Przypomnijmy że do końca sierpnia mieszkańcy za wodę i odprowadzenie ścieków płacili 11,29 zł za metr sześć. dzięki dopłatom z budżetu Nowego Sącza. Rada Miasta na wniosek prezydenta zdecydowała o wycofaniu się z dopłat aby uzyskać 3 mln zł potrzebne do ratowania komunalnej spółki NOVA i cena bez dopłat od września wynosi 16,53 zł.

Zdaniem prezydenta Ludomira Handzla władze spółki Sądeckie Wodociągi działają na szkodę Miasta i jego mieszkańców.

Prezydent miasta: Mam nadzieję że odzyskamy kontrolę nad Sądeckimi Wodociągami

Dopłaty do taryf Sądeckich Wodociągów Rada Miasta Nowego Sącza po raz pierwszy uchwaliła pod koniec 2015 roku (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016). Były pokrywane z podatków, które do kasy miejskiej płacą Sądeckie Wodociągi – miasto niejako oddawało je z powrotem jako dopłatę, pozwalającą obniżyć cenę dla odbiorców indywidualnych. Dopłaty w ostatnich latach kosztowały budżet Nowego Sącza między 8 a 11 mln zł w skali roku.

Na początku 2018 roku w Warszawie podpisano umowę między Polskim Funduszem Rozwoju – Funduszem Inwestycji Samorządowych a gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka i Korzenna na objęcie przez PFR mniejszościowego pakietu w spółce Sądeckie Wodociągi. Do głównego udziałowca spółki, Miasta Nowy Sącz, trafiło z tego tytułu około 30 mln zł. Pozostałymi wspólnikami Sądeckich Wodociągów są gminy Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka i Korzenna i one też odsprzedały część swoich udziałów (o łącznej wartości około 8 mln zł). Wszyscy wspólnicy zbyli udziały stanowiące około 22 proc. kapitału zakładowego Sądeckich Wodociągów co przyczyniło się do utraty przez Nowy Sącz większości udziałów (Miasto ma ich obecnie 47,95 %).

Na transakcję zbycia części udziałów Sądeckich Wodociągów zgodziła się w 2017 roku Rada Miasta Nowego Sącza. Sprzedaż miała się przyczynić do „uzyskania środków, które będą przeznaczone na realizację zadań służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Nowego Sącza, w tym w szczególności na wykonanie inwestycji istotnych dla poprawy jakości życia społeczności lokalnej”.

(JO)