Strona główna Twoje miasto

Samorządowcy świętowali w Starym Sączu

Małopolski Dzień Samorządowca Stary Sącz
Starosądecki „Sokół”, panel dyskusyjny „Małopolskie samorządy w Europie – od sąsiedztwa do partnerstwa. 25-lecie Grupy Wyszehradzkiej”. Fot. UMWM

Małopolscy samorządowcy po raz kolejny spotkali się w Starym Sączu na obchodach swojego święta. W mieście św. Kingi – patronki samorządowców uczczono też 25. rocznicę utworzenia Grupy Wyszehradzkiej – ugrupowania zrzeszającego państwa Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Gospodarzami uroczystości byli: marszałek Jacek Krupa oraz burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Nawiązując do ubiegłorocznych obchodów, podczas których świętowano 25-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego marszałek Jacek Krupa zaznaczył, że przez te ćwierć wieku Polska osiągnęła niebywały sukces.

– Samorząd terytorialny to jedna z najlepszych rzeczy jakie przez minione 26 lat zdarzyły się Polakom. Jest on najbliżej ludzi i najbliżej ich problemów. Dzięki samorządowi Polska cały czas się rozwija – mówił marszałek Jacek Krupa. – Ale jest to również narzędzie rozliczania nas przez mieszkańców – podkreślił marszałek i dodał, że przez minione lata nadrobiliśmy zaległości infrastrukturalne i obecnie następuje zwrot w kierunku inicjatyw społecznych. – Ich przykładem takich inicjatyw są budżety obywatelskie, coraz popularniejsze na terenach gmin. My pokazaliśmy, że taki projekt może udać się także na większą skalę – na poziomie województwa. Właśnie takie działania budują zaufanie obywateli do instytucji samorządu terytorialnego  – dodał marszałek Małopolski.

Obchody Małopolskiego Dnia Samorządowca to okazja do planowania wspólnych projektów i inicjatyw, podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wymiany doświadczeń. To także szansa na wzmacnianie współpracy samorządów na arenie międzynarodowej. Tym bardziej, że na tegorocznych obchodach gościli samorządowcy z Czech, Węgier i Słowacji. W 2016 roku obchodzimy bowiem jubileusz 25-lecia utworzenia Grupy Wyszehradzkiej.

W tym roku obchodzimy ważny jubileusz tej współpracy, które zdecydowaliśmy się uczynić motywem przewodnim naszego obecnego spotkania – mówił marszałek Krupa. – Ćwierć wieku temu dostrzegliśmy, że granie w pojedynkę nie przynosi tyle korzyści co współpraca. Współpraca pojmowana w każdym zakresie – zarówno na poziomie gmin, powiatów, regionów, jak również na poziomie międzynarodowym – przekonywał marszałek.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, reprezentujących wszystkie państwa członkowskie Grupy Wyszehradzkiej wzięli udział w panelu dyskusyjnym: „Małopolskie samorządy w Europie – od sąsiedztwa do partnerstwa. 25-lecie Grupy Wyszehradzkiej”. Jego uczestnikami byli: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, radny województwa Grzegorz Biedroń, burmistrz Wyszehradu András Félegyházi oraz starosta powiatu bardejowskiego Ing. Miroslav Bujda.

Podczas uroczystości wspominano też postać Marka Nawary – pierwszego marszałka Małopolski i osoby niezwykle zasłużonej dla budowania samorządu terytorialnego w naszym kraju. 25 maja przypada bowiem 5. rocznica jego śmierci.

W trakcie spotkania marszałek Jacek Krupa oraz wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk odznaczyli osoby szczególnie zasłużone dla budowania samorządności w Małopolsce Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego – Krzyżami Małopolski. Złote odznaki otrzymali samorządowcy: Teresa Starmach, Bernard Karasiewicz, Stanisław Kogut, Bogusław Król, Adam Najder, Stanisław Sukiennik, Andrzej Szkaradek i Roman Żelazny. Srebrne odznaki odebrali natomiast: Krystyna Pałkowska, Krzysztof Kosiba i Zygmunt Paruch.

Małopolski Dzień Samorządowca
Tweet członka zarządu województwa Grzegorza Lipca. Fot. twitter.com/Grzegorz_Lipiec

Po części oficjalnej na starosądeckim rynku odbędzie się koncert zespołu Zakopower.

Przypomnijmy, że Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe UMWM
Reklama