Strona główna Twoje miasto

Ścieżka przyrodnicza „Bobrowisko” w Starym Sączu otwarta

bobrowisko Stary Sącz

Kilkusetmetrowa ścieżka przyrodnicza, wieże do „podglądania” zwierząt, nowe gniazda dla łabędzi – tak w telegraficznym skrócie opisać można najnowszą atrakcję Starego Sącza – enklawę przyrodniczą Bobrowisko. Zlokalizowany na stawach w widłach Dunajca i Popradu obszar dawniej był terenem żwirowni. Inwestycję zrealizowano dzięki wsparciu z regionalnego programu operacyjnego.

Projektantem enklawy jest Wojciech Świątek z limanowskiej pracowni 55 Architekci, a wykonawcą firma BDM Budownictwo Drogi Mosty. W oficjalnym otwarciu enklawy wziął udział Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz radny województwa Stanisław Pasoń.

Bobrowisko w Starym Sączu to znakomita propozycja dla osób, które chcą pobyć z przyrodą dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tutaj mają na to znakomitą okazję. Zresztą Małopolska może się pochwalić naprawdę imponującym bogactwem przyrodniczym i warto to wykorzystywać w kampaniach edukacyjnych czy turystycznych. Cieszę się, że z pomocą regionalnego programu operacyjnego powstają takie miejsca, które chronią cenne obszary przyrodnicze i zapewniają odpowiednią promocję tych zasobów – przekonuje Leszek Zegzda z zarządu województwa. Przypomina też, że okolice kompleksu rekreacyjnego „Stawy” powoli stają się wizytówką miasta. Pod koniec roku w tej okolicy powstanie też kładka nad Popradem, która uzupełni ok. 22-kilometrowy odcinek sądeckiej trasy EuroVelo11.

bobrowisko w Starym Sączu

Zadowolenia z ukończonych prac przy Bobrowisku nie krył też burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. – Oddajemy mieszkańcom i turystom niezagospodarowany dotąd rejon stawów – wraz z pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego doszliśmy do wniosku, że ten bogaty przyrodniczo i unikatowy teren zabezpieczyć przed niekontrolowanym „zadeptywaniem”, przy równoczesnym wykorzystaniu jego walorów przyrodniczych – mówił burmistrz Lelek.

W ramach enklawy przyrodniczej Bobrowisko powstały 400-metrowa kładka i 70-metrowa zakryta ścieżka obserwacyjna. Na ich końcu ulokowano dwie czatownie przystosowane do obserwacji życia na stawach. Na jednej z nich (piętrowej) zamontowane są dwie lunety obserwacyjne. Ścieżka wyposażona jest w tablice z opisami charakterystycznych dla tego obszaru roślin i zwierząt. W czatowniach zamontowano także elementy tzw. „edutainmentu” – czyli edukacji poprzez zabawę. W ramach tego wyposażenia zaprojektowano i wykonano dioramy przedstawiające sceny związane z miejscem, w którym dzisiaj zlokalizowana jest enklawa przyrodnicza Bobrowisko, a które jeszcze kilka dekad temu było terenem żwirowni. W ramach tego projektu kupiono też stelaże pod gniazda, które przyrodnicy zamontowali w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.

Projekt realizowany przez gminę Stary Sącz pozwoli też objąć ścisłą ochroną gatunkową łabędzia niemego (Cygnus olor), a ochroną częściową – bobra europejskiego (Castor fiber). Odpowiednią troską zostały również otoczone siedliska łęgu wierzbowego z fragmentami łęgu jesionowo-wiązowego. Co więcej, objęcie terenu ochroną prawną jako „użytek ekologiczny” pozwoli zachować ten obszar w stanie niezmienionym – jest to szczególnie ważne, bo otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego znajduje się tak blisko zurbanizowanych terenów Nowego i Starego Sącza.

Projekt „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody – kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu” jest dofinansowany z RPO WM 2014-2020. Wartość całkowita projektu to ponad 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to prawie 1,3 mln zł.

tekst i zdjęcia Biuro Prasowe UMWM