Strona główna Wiadomości

Sejmik Małopolski: uchwałą w smog

małopolska uchwała antysmogowa
Nowy Sącz, ul. Kraszewskiego. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego w poniedziałek jednogłośnie przyjęli uchwałę „antysmogową”. Już od lipca br. w Małopolsce będzie obowiązywał zakaz korzystania z paliw niskiej jakości, a w oddawanych do użytku budynkach trzeba będzie montować piece i kominki, które spełniają rygorystyczne normy pod względem emisji zanieczyszczeń.

– Przyjęta dzisiaj uchwała antysmogowa dla Małopolski to ogromny sukces i uwieńczenie wielu miesięcy ciężkiej pracy – opracowywania odpowiednich zapisów, rozbudowanych konsultacji społecznych. Cieszy nas ogromnie, że tak mocno zaangażowali się w tę sprawę mieszkańcy – w toku konsultacji zgłoszono nam ponad 11,8 tysięcy wniosków. Wśród nich przeważająca liczba  głosów była wyrazem poparcia dla nowych zapisów
– powiedział marszałek województwa Jacek Krupa.

Uchwałę „w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” podjęto jednogłośnie – „za” głosowali wszyscy obecni na sesji sejmiku radni (33) z wszystkich klubów. Małopolska jako pierwszy w kraju region podjęła regulację tej kwestii.

zanieczyszczenie powietrza w MałopolsceZgodnie z uchwałą w Małopolsce od lipca 2017 roku nie będzie można używać paliw niskiej jakości. Będzie obowiązywał zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%). Nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Od 2020 roku kotły, które nie spełniają norm ekoprojektu, nie będą dostępne w sprzedaży na terenie UE.

– W tej chwili do sprzedaży – głównie w Małopolsce i na Śląsku – trafia 800 tys. ton mułów, czyli odpadów węglowych. W efekcie ponad 98% mieszkańców regionu oddycha powietrzem, w którym nawet 10-krotnie przekroczone są dopuszczalne poziomy rakotwórczego benzo(a)pirenu, a ponad 4 tys. osób rocznie umiera na choroby będące następstwem zanieczyszczonego powietrza – podkreśla marszałek Jacek Krupa, dodając, że koszty związane z leczeniem chorych z powodu zanieczyszczeń powietrza i ich nieobecnością w pracy szacuje się na 3 mld zł rocznie.

Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przepisy uchwały antysmogowej nie będą dotyczyć mieszkańców, którzy już teraz korzystają z ekologicznych źródeł ogrzewania: sieci ciepłowniczych, pieców elektrycznych, na gaz czy olej, a także pomp ciepła. Gdyby jednak chcieli zamienić je na kocioł opalany węglem i drewnem, powinni koniecznie zaopatrzyć się w ten spełniający wymagania ekoprojektu. Podobnie jak właściciele kominków – od lipca 2017 roku nowe urządzenia będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu.

Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji. Na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3, ten okres został wydłużony do końca 2026 roku.

uchwała antysmogowa dla Małopolski(iw), źródło Biuro Prasowe UMWM