Strona główna Wiadomości

Setny pociąg z Newagu wyjechał na tory. Firma pracuje nad następcą Impulsa

Reklama
Newag Impuls
Setny EZT Impuls wjeżdża na krakowski dworzec. Fot. Newag

Setny elektryczny zespół trakcyjny wyprodukowany przez Newag wyjechał w piątek na tory. EZT Impuls to jednocześnie ostatni z 13 zamówionych w Newagu przez Województwo Małopolskie pociągów. Sądecka spółka zapowiada na przyszły rok premierę Impulsa II.

Małopolskie Impulsy zostały wyprodukowane w niespełna rok i kosztowały ponad 300 mln zł. Województwo kupiło w sumie 5 pociągów pięcioczłonowych oraz 8 czteroczłonowych. Pierwsze z nich zaczęły wozić pasażerów w grudniu ubiegłego roku (6 pojazdów: cztery składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz dwie sztuki 4-członowych EZT Impuls 31WE). Kolejne dotarły do Małopolski i wyjechały na linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w lutym 2017 r.

Ostatni przekazywany Impuls to setny elektryczny zespół trakcyjny wyprodukowany przez Newag. Pojazd ten został przekazany marszałkowi Jackowi Krupie przez prezesa spółki Zbigniewa Konieczka w piątek, 24 lutego, na krakowskim dworcu głównym.

– Jestem niezmiernie dumny z tego, że setny elektryczny zespół trakcyjny IMPULS wyprodukowany przez nowosądecki NEWAG będzie służył pasażerom Małopolski. Ten setny pojazd został wyprodukowany w Nowym Sączu, a w pełni zaprojektowany przez naszych inżynierów w Nowym Sączu i w Krakowie. Życzę Kolejom Małopolskim sukcesów oraz tego by liczba pasażerów została podwojona – powiedział Prezes NEWAG S.A. Zbigniew Konieczek.

Setny Impuls jest ostatnim z 13 wykonanych na zamówienie województwa małopolskiego dla Kolei Małopolskich. Fot. Newag

Jak podaje producent, nowy tabor spełnia rygorystyczne normy europejskie TSI, dzięki czemu znacznie poprawił się komfort podróży małopolskich pasażerów, przede wszystkim osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Pasażerowie podróżują w cichych, kli­ma­ty­zo­wanych wnę­trzach, wyposażonych w ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. W pojazdach został zastosowany nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ring oraz system zliczania pasażerów. Każdy czteroczłonowy Impuls pomieści 200 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 16  uchylnych), a pięcioczłonowy – 250 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 20 uchylnych).

Newag podkreśla, że Impulsy to pojazdy eko­no­miczne i bez­pieczne — cechują się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. Pojazdy speł­niają również rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe. Impulsy podróżują z pręd­kością eks­plo­ata­cyjną 160 km/h; wykorzystywane są obecnie przez przewoźników w 11 województwach w Polsce. Pięć Impulsów zostało też wyprodukowanych na zamówienie włoskiego przewoźnika FSE.

Pierwsze Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT) Impuls zostały wyprodukowane przez Newag w 2008 r. Tymczasem spółka zapowiada na przyszły rok premierę Impulsów II, które mają trafić do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Prace nad nowym pojazdem już się rozpoczęły. Konstrukcja ma być oparta na Impulsie, ale jak w piątek zaznaczył prezes Newagu, zyska wiele “nowoczesnych rozwiązań ułatwiających życie i przewoźnikom i pasażerom”. – To będzie hit na rynku i wielka niespodzianka – powiedział PAP prezes Zbigniew Konieczek.

Newag S.A. zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Obecnie budowana jest kolejna hala produkcyjna, w której ma być przeniesiona (z likwidowanego oddziału w Gliwicach) produkcja lokomotyw elektrycznych.

Od grudnia 2013 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym udziałowcem Newag S.A. jest Zbigniew Jakubas (ma obecnie 42,57 % akcji), Nationale-Nederlanden OFE (8,99%) oraz MetLife OFE (7,45 %). Zatrudnienie w spółce wynosi około 2 tysiące osób. W 2015 roku pod względem przychodów ze sprzedaży netto Newag po raz pierwszy przekroczył 1 mld zł a zysk netto wyniósł 65 mln zł.

(JO), źródło: Newag, PAP

Reklama