Strona główna Wiadomości

Smog wisi nad miastem ale bywało już znacznie gorzej

smog nad Nowym Sączem
8 stycznia 2017 – smog wisi nad Nowym Sączem. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Wielokrotnie przekroczone normy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu notują od dwóch dni stacje pomiarowe w Nowym Sączu. Smogowi nad miastem sprzyjają bardzo niskie temperatury i brak wiatru.

W sobotę 7 stycznia średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 wyniosło w Nowym Sączu 138 µg/m³ (dane z automatycznej stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza WIOŚ przy ul. Nadbrzeżnej) przy dopuszczalnym dziennym stężeniu w wysokości 50 µg/m³. W godzinach wieczornych rekordowa wartość jednogodzinna stężenia PM10 wyniosła 370 µg/m³. W niedzielę 8 stycznia o godz. 18 poziom PM10 w Nowym Sączu wynosił już 338 µg/m³, choć potem zaczął radykalnie spadać i o godz. 20 wynosił już tylko 64 µg/m³.

stężenie PM 10 Małopolska prognoza 9.01.17
Prognozowane stężenia zanieczyszczeń powietrza w woj. małopolskim na 9 stycznia 2017. Fot. FAPPS

Mimo kilkukrotnie przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza w mieście to wcale nie rekordowe pomiary stężenia szkodliwego PM10. Tydzień temu, w Sylwestra stacja przy ul. Nadbrzeżnej odnotowała dzienne średnie stężenie na poziomie aż 183 µg/m³ a dzień później, w Nowy Rok, niewiele mniejsze, bo 180 µg/m³.

Natomiast rekordowe w ostatnich latach dzienne średnie wskazania stężenia PM10 w nowosądeckim powietrzu odnotowano 31 stycznia 2012 (267 µg/m³) – tego dnia najwyższy jednogodzinny pomiar wykazał poziom 638  µg/m³! Nie lepiej było również 8 grudnia 2012 roku (265 µg/m³ a dzień później 232 µg/m³), 9 lutego 2012 (256  µg/m³), 20 stycznia 2013 roku (226  µg/m³) oraz 26 stycznia 2016 (206 µg/m³).

Paradoksalnie, mimo bardzo wysokich godzinowych lub dziennych odczytów poziomu zanieczyszczeń, stan powietrza w Nowym Sączu poprawia się. Jak pisaliśmy kilka dni temu, według niezweryfikowanych jeszcze danych z automatycznej stacji monitoringu powietrza WIOŚ przy ul. Nadbrzeżnej, w Nowym Sączu, w 2016 roku odnotowano 78 dni powyżej dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia (50 µg/m³) pyłu PM10. To najlepszy wynik w ostatnich 5 latach. Także wartość średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w ubiegłym roku będzie najprawdopodobniej najniższa w historii pomiarów w Nowym Sączu czyli od 2004 roku. Więcej na ten temat tutaj

(JO)

Reklama