Strona główna Wiadomości

Spółka NOVA: Radny został prezesem. A żonę dyrektora w UM zatrudnili, bo był wakat i tłumaczyć się nie będą

Reklama
Krzysztof Krawczyk prezes Nova
Fot. TK / Twój Sącz

Krzysztof Krawczyk, radny wybrany jesienią z listy prezydenckiej Koalicji Nowosądeckiej, został we wtorek prezesem komunalnej spółki Nova. Nie ma natomiast obiecanego komentarza w sprawie zatrudnienia w tej samej spółce, na stanowisku „pełnomocnika ds. jakości, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”, żony dyrektora Urzędu Miasta. Władze miasta tłumaczą ten przypadek jedynie wakatem w spółce.

Zmiana prezesa firmy Nova to już jedno z ostatnich oczekiwanych posunięć kadrowych w zarządach spółkach komunalnych po wygranych przez Ludomira Handzla wyborach jesienią 2018 roku. Wcześniej już wymieniono rady nadzorcze oraz prezesów miejskich spółek: Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Agencji Rozwoju Regionalnego, Sadeckiej Infrastruktury Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W grudniu odwołano prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i na razie jest tam pełniący obowiązki były szef rady nadzorczej MPK. Na stanowisku pozostali jeszcze prezes spółki MKS Sandecja oraz prezes Sądeckich Wodociągów (na razie nie udało się zmienić części rady nadzorczej – miasto w ostatnim roku straciło większościowe udziały w SW).

Krzysztof Krawczyk zastąpił na stanowisku prezesa zarządu Nova sp. z o.o. Piotra Leszka Piotrowskiego. Należąca w całości do miasta firma (zajmuje się m.in. wywozem odpadów komunalnych oraz prowadzeniem wysypiska śmieci) ma także nowego zastępcę prezesa – Dawida Bednarskiego. To kolega Krzysztofa Krawczyka z poprzedniej pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego.

Krzysztof Krawczyk jesienią ubiegłego roku został radnym z ramienia Koalicji Nowosądeckiej. W związku z objęciem funkcji w komunalnej spółce musiał złożyć mandat. Jego miejsce zajmie Leszek Gieniec, który zdobył drugi w kolejności wynik na liście Koalicji Nowosądeckiej w okręgu nr 3.

To nie jedyne zmiany kadrowe w spółce Nova dokonane w tym roku. 16 stycznia pracę w spółce otrzymała Jolanta Poręba, małżonka Marcina Poręby, dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza i jednego z najbliższych współpracowników prezydenta miasta. To dobrze płatne stanowisko „pełnomocnika ds. jakości, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”, obsadzane już wcześniej z „klucza partyjnego” – poprzednio zajmował je przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości (w poprzedniej kadencji RM).

Praca w miejskiej spółce dla żony nowego dyrektora w UM. Prezydent unika komentarza

Ale władze miasta uznały, że nie będą tłumaczyć się przed opinią publiczną z tej sprawy mimo, że zarówno prezydent miasta jaki i dyrektor Marcin Poręba wielokrotnie krytykowali poprzednią ekipę m.in. za małą przejrzystość polityki personalnej w spółkach miejskich. Trzy tygodnie temu prezydent Ludomir Handzel skomentował fakt lakonicznie: “Zwróciłem się z wnioskiem do zastępcy prezydenta Artura Bochenka o przygotowanie dla mnie informacji w tym zakresie”. Poinformowano nas także, że „Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcin Poręba odniesie się do tej sprawy po informacji, którą przygotuje zastępca prezydenta Artur Bochenek”.

Teraz otrzymaliśmy równie lakoniczne stanowisko zastępcy prezydenta Nowego Sącza Artura Bochenka, który powołuje się na informację przygotowaną przez poprzedniego prezesa spółki Nova. – Zapoznałem się z informacją, z której wynika, że w spółce był wakat na stanowisku pełnomocnika. Jolanta Poręba zatrudniona w spółce 16 stycznia 2019 roku, spełnia wszystkie warunki wymagane na tym stanowisku – stwierdził wiceprezydent miasta.

(JO)

Reklama