Strona główna Wiadomości

Sprostowanie

Sprostowanie

W artykule autorstwa redaktora Jerzego Olszowskiego pt.: ,,Przez kolejne lata za parkowanie wciąż będziemy płacić wyłącznie monetami”, opublikowanym na portalu twojsacz.pl w dniu 23 września 2017 roku podano nieprawdziwe informacje wymagające
sprostowania.

Nieprawdą jest, że Prezes Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. nie potrafi wyjaśnić powodów, dla których nie można korzystać z wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą kart płatniczych. Powody te zostały ujęte
w odpowiedzi na pytania autora artykułu i zostały zamieszczone w jego treści.

Nieprawdą jest, że Prezes Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. stwierdził, że przez kolejne lata nie będzie można korzystać z wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą kart płatniczych. W udzielonej odpowiedzi na pytanie zadane przez autora artykułu występuje stwierdzenie, że jeżeli będzie taka potrzeba to można doposażyć parkomaty o taką funkcjonalność bez określania horyzontu czasowego, a autor nie zapytał o plany Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej w tym zakresie.

Nieprawdą jest, że nie wiadomo, jakie obecnie wpływy przynoszą miastu opłaty parkingowe i jakie są koszty działalności SIM. Tego typu dane stanowią informację publiczną, o którą należy wystąpić w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do właściwych podmiotów, którym w tym przypadku będzie Miejski Zarząd Dróg
w Nowym Sączu.

Marek Oleniacz Prezes Zarządu Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o.

Zgodnie z prawem prasowym odpowiedź autora zamieścimy co najmniej dzień później. Redakcja