Strona główna Twoje miasto

Sprzęt dla strażaków i nagroda dla Powiatu

nagrodastraz
Strażacy z częścią nowego sprzętu. Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Polsko-słowacki program ochrony przeciwpowodziowej realizowany przez Powiat Nowosądecki zdobył I miejsce w konkursie „Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolska 2014”.

Projekt przewidywał wspólne ćwiczenia i szkolenia strażackie oraz doposażenie jednostek OSP w sprzęt potrzebny w akcjach ratunkowych – mówi Ryszard Poradowski, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego odpowiedzialny za działania z zakresu współpracy zagranicznej i bezpieczeństwa. – Bardzo cieszy nas ta nagroda. Jest efektem pracy wielu osób.

Głównym celem projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa w zakresie czynnej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz okresu Stara Lubovnia.

W ramach projektu został zakupiony specjalistyczny sprzęt ratowniczy, w tym motopompy, agregaty prądotwórcze, deska lodowa, ponton, pilarki do drewna oraz nowoczesne zestawy do ratownictwa medycznego na łączną wartość 24 tysięcy euro – mówi starosta nowosądecki Jan Golonka. – Ten sprzęt służy zarówno do akcji ratowniczych prowadzonych po obu stronach granicy jak też do wspólnych szkoleń. Ponadto przeszkolono 170 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni w zakresie ratownictwa na wodach, a także 120 strażaków w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pierwsze szkolenie zorganizowała bezpłatnie Państwowa Straż Pożarna z Nowego Sącza. Kolejne szkolenie zakończone uzyskaniem tytułu ratownika medycznego przeprowadziła firma zewnętrzna za kwotę 14 tysięcy euro.

Zostały także przygotowane materiały informacyjne w języku polskim i słowackim dotyczące zasad zachowania się podczas zagrożenia powodziowego oraz instruktaż z pierwszej pomocy, który zostanie przekazany między innymi do szkół – mówi Monika Bochenek, dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.

Projekt był realizowany przez Powiat Nowosądecki w partnerstwie ze Starą Lubovnią. Źródło finansowania stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa polskiego oraz Powiatu Nowosądeckiego. Wartość całkowita projektu – 53 623 tysięcy euro.

Do konkursu stanęły projekty międzynarodowe realizowane przez samorządy z województwa małopolskiego. Dotyczyły każdego obszaru życia: turystyki, współpracy młodzieży, bezpieczeństwa i inwestycji. Całość oceniała komisja ekspercka, która brała pod uwagę efekty działań oraz ich wpływ na funkcjonowanie regionu. Ostatecznie, sądecki projekt „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubowni” uzyskał najwięcej punktów. Wyróżnienie wręczał przedstawicielom Powiatu Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Uroczystość odbywała się w ramach Forum Współpracy Międzynarodowej w Krakowie. Powiat Nowosądecki zdobył nagrodę główną w konkursie, a wyróżnienia przyznano projektom z Tarnowa, Biecza i Olkusza. Nagrodę odbierali: Ryszard Poradowski – członek Zarządu Powiatu, Monika Bochenek – dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich oraz Marek Frączek – sekretarz Zarządu Powiatowego OSP w Nowym Sączu.

tekst przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (olsz)
Reklama