Strona główna Wczoraj i dziś

Starostwo powiatowe

starostwo powiatowe Nowy Sącz Twój Sącz twojsacz.pl
Budynek sądeckiego starostwa, pocztówka z początku XX wieku.

Budynek nowosądeckiego starostwa u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Konarskiego. Zaprojektowany przez Jana Perosia, głównego architekta Nowego Sącza w latach 1894 – 1900. Peroś pracował przy odbudowie miasta, zniszczonego po pożarze w 1894 roku, projektując m.in. Ratusz, budynek szkoły nr 2 przy ulicy Długosza czy willę „Maria” przy Jagiellońskiej.

Obecny użytkownik budynku przy Jagiellońskiej 33, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, działa w nim od 1999 roku, kiedy w Polsce reaktywowano powiaty. Dwa lata wcześniej zajmowała lokale Sądecka Miejska Strefa Usług Publicznych, raczej niesławnej pamięci „powiat pilotażowy”.  Strefa z kolei odziedziczyła lokale po Urzędzie Rejonowym w Nowym Sączu (urząd administracji rządowej, działający na terenie kilkunastu okolicznych gmin) , działającym od 1990 roku aż do likwidacji województwa z końcem 1998 roku.

Przy Jagiellońskiej przed laty mieściły się również nowosądeckie redakcje krakowskich gazet. Może ktoś wie, kto jeszcze urzędował w budynku? I kiedy dobudowano drugie piętro?

(jm)

starostwo powiatowe Nowy Sącz Twój Sącz twojsacz.pl
Budynek Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 33. Fot. Janusz Miczek/Twój Sącz
Reklama