Strona główna Wiadomości

25 września startuje głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Reklama

2 edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Od 25 września do 13 października trwać będzie głosowanie na projekty złożone do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z subregionu sądeckiego (powiaty limanowski, nowosądecki, gorlicki oraz miasto Nowy Sącz) do wyboru jest 29 zadań. Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat, ma 1 głos.

W całej Małopolsce do głosowania w BO dopuszczono 160 zadań, na które przeznaczono z budżetu województwa łącznie 8 mln zł – po 1,33 mln zł na każdy z 6 subregionów. – Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że drzemią w nich niewyczerpane pokłady kreatywności. Wiele ze zgłoszonych pomysłów to zupełnie nowe inicjatywy, które z pewnością wzbogacą ofertę kulturalną czy sportową różnych zakątków naszego regionu. Są też propozycje, które świadczą o pilnych potrzebach i inwestycjach danej społeczności. Małopolanie mają więc w czym wybierać – warto zagłosować! – przekonuje Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.

Jak przypomina Biuro Prasowe UMWM w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego mieszkańcy regionu będą mogli oddać tylko jeden głos, wybierając spośród wszystkich zadań małych (czyli o zasięgu całego powiatu) i dużych (o zasięgu subregionu). Ważna uwaga – głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Głosowanie potrwa od 25 września do 13 października.

Głosować będzie można przez internet (na stronie www.bo.malopolska.pl), na kartach do głosowania (urna będzie dostępna m. in. w Agendzie Zamiejscowej UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52), a także za pośrednictwem poczty.

Projekty, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Nowego Sącza (nazwa, kod zadania, szacowany koszt, fragment opisu pochodzący od pomysłodawcy):

Małopolska Majówka Maryjna (SAD14), 78 100 zł. “2-letni cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców Nowego Sącza i okolic, powiązany z tematycznymi walorami kulturowymi regionu oraz obrzędowością religijną, tworzący masowy spektakl słowno-muzyczny o cechach happeningu, na temat ludowej religijności o obyczajów związanych z miesiącem majem” który mógłby się odbyć w Sądeckim Parku Etnograficznym.

Summer English Camp (SAD23), 197 948 zł. “Konwersacyjny obóz języka angielskiego planowany dla 90 osób w wieku 13-18 lat z terenu powiatów nowosądeckiego i m. Nowy Sącz. Zajęcia językowe podczas obozu prowadzone będą przez nauczycieli i stażystów (native speaker’ów) – wolontariuszy narodowości amerykańskiej. Obok zajęć językowych uczestnicy obozu wezmą udział w zorganizowanych wycieczkach, poznając atrakcje Małopolski“. Obóz miałby się odbyć w jednym z obiektów wypoczynkowych na terenie Beskidu Sądeckiego.

Szkółka teatralna dla dzieci i młodzieży (SAD24), 121 400 zł.  “Zajęcia teatralne prowadzone przez profesjonalnych aktorów. Zajęcia dla dzieci oraz młodzieży, prowadzone dwa razy w tygodniu w trzech grupach wiekowych: 1 grupa: 6-9 lat, 2 grupa: 10-13 lat, 3 grupa: 14-19 lat. W ramach szkółki będą prowadzone zajęcia z piosenki oraz tańca“.

Letnia Strefa Kulturalna (SAD25), 205 000 zł. “Ma na celu stworzenie dla mieszkańców Subregionu Sądeckiego atrakcyjnej plenerowej przestrzeni, w której w okresie wakacyjnym i około wakacyjnym będą mogli korzystać z oferty kulturalno-edukacyjnej. Na terenie Letniej strefy Kulturalnej powstanie tzw. czytelnia pod chmurką, organizowane będą także spotkania literackie, wystawy, kameralne występy, debaty“. Pomysłodawcy chcą realizować projekt na deptaku w Krynicy.

Aktywne społeczeństwo (SAD26), 313 987 zł. “Zadanie będzie obejmowało:aktywność ruchową mieszkańców subregionu (…), aktywność zdrowotną polegającą na zorganizowaniu warsztatów zdrowego odżywiania się, w szczególności dla osób starszych; aktywność kulturalną regionu – polegającą na upowszechnianiu tradycji regionu poprzez organizowanie szeregu wydarzeń (festynów) promujących kulturę regionu (taniec, śpiew, jak również dania regionalne); aktywność artystyczną polegającą na zorganizowaniu dla dzieci, młodzieży i seniorów szeregu zadań plastycznych rozwijających manualnie i zręcznościowo (…).

Ratujmy noworodki (SAD27), 390 000 zł. “Zadanie polega na zakupie dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zestawu dwóch urządzeń, kluczowych z punktu widzenia ratowania życia noworodków wcześnie urodzonych“.

Sport Małopolska – Badania motoryczne młodych piłkarzy i ich szkolenie (SAD28), 399 900 zł. “Projekt zakłada identyfikację i przeprowadzenie profesjonalnych badań motorycznych wśród 4000 dzieci z roczników 2005-2010 z około 40 szkół województwa małopolskiego (średnio około 100 dzieci ze szkoły), a następnie przeszkolenie 300 wyselekcjonowanych piłkarzy (po 50 dzieci z roczników 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)“.

Echo Beskidu (SAD29), 399 700 zł. “W ramach “Echo Beskidu” w miesiącu czerwcu 2018 r. zostaną zorganizowane wędrówki piesze z finałowymi koncertami na szczytach gór, gdzie zostanie zaprezentowana muzyka regionalna połączona z muzyką rozrywkową“. Realizacja projektu: Luboń Wielki, Magurka Małastowska, Hala Łabowska, Miejska Góra – Łysa Góra (takie nazwy zawiera projekt – red.).

(edred)

Reklama