Strona główna Z kraju

Stary Sącz na liście Pomników Historii

Stary Sącz na liście Pomników Historii

Podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym Prezydent wręczył dziś rozporządzenia przedstawicielom 14 instytucji, których obiekty wzbogacą listę Pomników Historii. Symbolicznym setnym wyróżnionym miejscem została Stocznia Gdańska.Na listę został wpisany również Stary Sącz.

– Miejsce szczególne dla naszych dziejów ostatnich czasów – podkreślił Andrzej Duda. – Symbol Solidarności, walki o wolność naszych czasów, a w związku z tym także i odrodzenia się naszego państwa, wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Dzięki ludziom Solidarności, dzięki tej walce bez broni, walce demokratycznej w niedemokratycznym państwie, która zakończyła się zwycięstwem, dziś wolni możemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości – akcentował.

Wśród miejsc nowo wpisanych na listę znalazły się m.in. Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Twierdza Przemyśl czy najstarsza kopalnia ropy naftowej w Bóbrce.  – To lista świadectwa naszych dziejów – mówił Andrzej Duda. – To niezwykle ważne dla każdego narodu, dla jego tożsamości, aby znał swoją tradycję, aby widział swoją historię także poprzez świadectwa jej materialnej obecności – zaznaczył. Na gali „100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości” Prezydentowi towarzyszyła Pierwsza Dama oraz przedstawiciele kierownictwa KPRP.

W czasie ostatniej uroczystości wręczenia rozporządzeń uznających kolejne obiekty zabytkowe za Pomniki Historii – która dobyła się wiosną w Pałacu Prezydenckim – Andrzej Duda podkreślał, że chciałby, żeby na 100-lecie odzyskania niepodległości wśród Pomników znalazło się 100 obiektów. Jednak w końcowym efekcie lista zawiera ich „trochę ponad 100”. Dotychczas miano Pomnika Historii nadano 91 obiektom, dziś do tej prestiżowej listy dołączyło kolejne 14. Do wszystkich wyróżnionych miejsc zostały wysłane symboliczne tablice upamiętniające jubileusz odrodzenia Niepodległej.

Nowe Pomniki Historii

1. Przemyśl – zespół staromiejski

2. Przemyśl – Twierdza Przemyśl

3. Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy

4. Gdańsk –  Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności

5.  Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową

6. Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny

7. Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

8. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu

9.  Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek

10. Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko

11. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

12. Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha

13. Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej

14. Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury; określa także w wydanym rozporządzeniu jego granice. Wniosek do Prezydenta o wpisanie obiektu na listę pomników Historii składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków.  Dotychczasowe obiekty wpisane przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii >>>

tekst: Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, zdjęcie: Grzegorz Jakubowski/KPRP