Strona główna Wiadomości

Straż Graniczna znowu święci sztandar i przyjmuje imię 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

sztandar dla KaOSG
7 czerwca 2015. Uroczystości nadania Karpackiemu Oddziałowi Wsparcia Straży Granicznej sztandaru oraz imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Fot. UM NS

W piątek 2 czerwca na nowosądeckim Rynku odbędą się uroczystości związane  z nadaniem Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej imienia „1 Pułku Strzelców Podhalańskich” oraz sztandaru.

Uroczystości poprzedzi odprawiona w Bazylice pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu Msza Święta, która rozpocznie się o godzinie 10.00. O godz. 11:30 na Rynku rozpocznie się uroczysty apel z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakuba Skiby, Komendanta Głównego Straży Granicznej – gen. bryg. SG Marka Łapińskiego oraz innych zaproszonych gości.

– Do udziału w uroczystościach zapraszamy wszystkich sympatyków Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dla wszystkich zgromadzonych przewidziany został wojskowy poczęstunek – zapowiada rzecznik KaOSG.

W trakcie uroczystości w centrum Nowego Sącza będą poważne utrudnienia w ruchu – czytaj komunikat pod tekstem.

Sądecka jednostka Straży Granicznej będzie miała już trzeci – po 1991 roku, kiedy Wojska Ochrony Pogranicza przekształcono w SG – sztandar. Także po raz trzeci w Nowym Sączu odbędą się uroczystości związane z nadaniem jej imienia – za każdym razem tego samego, czyli 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Pierwszy raz sztandar i imię dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej nadano w październiku 1991 roku, po rozwiązaniu Karpackiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. KaOSG, mimo protestów wielu środowisk, rozformowano z końcem 2013 roku i w Nowym Sączu utworzono Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej. W formalnie nowej jednostce uroczystości nadania imienia (1 Pułku Strzelców Podhalańskich) oraz sztandaru odbyły się na nowosądeckim Rynku w czerwcu 2015 roku.

Przywrócenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej było jednym ze sztandarowych haseł głoszonych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości już od momentu decyzji o jego likwidacji podjętej przez rządzącą wówczas koalicję PO i PSL. Od 16 maja 2016 w Nowym Sączu, po ponad dwóch latach przerwy, znów funkcjonuje Karpacki Oddział Straży Granicznej. Rozporządzenie o utworzeniu KaOSG podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podczas odbywających się w Nowym Sączu centralnych obchodów 25-lecia Straży Granicznej.

Aby formalności stało się zadość, jednostka musi mieć kolejny sztandar i nadane oficjalnie imię. Sztandar został wykonany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion. Składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. Na drzewcu sztandaru umieszczono pamiątkowe gwoździe symbolizujące fundatorów sztandaru.

Jak informuje KaOSG “środki na ufundowanie sztandaru zostały zebrane poprzez dobrowolne wpłaty dokonywane przez społeczność Sądecczyzny i Małopolski w ramach Komitetu Społecznego Ufundowania Sztandaru dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej”. Na razie nie udało się nam ustalić, jaką kwotę wpłacił senator Stanisław Kogut (PiS), który wielokrotnie obiecywał, że po przywróceniu oddziału osobiście ufunduje sztandar.

1 Pułk Strzelców Podhalańskich powstał 1 grudnia 1918 roku i od początku istnienia stacjonował w Nowym Sączu, w koszarach, w których obecnie znajduje się siedziba Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

(JO)

Zmiany w organizacji ruchu w centrum Nowego Sącza 2 czerwca 2017:

W godzinach od 9:15 do 9:30 nastąpi przejazd pojazdów służbowych ulicami: I Pułku Strzelców Podhalańskich, Grodzką, Al. Wolności, Mickiewicza, Długosza, Kościuszki, Matejki Lwowską, Rynek;

W godzinach 9:30-14:00 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego południowej części Rynku (od ul. Dunajewskiego do ul. Jagiellońskiej – obok postoju TAXI);

W godzinach 11:15-11:30 utrudnienia w ruchu na ul. Św. Ducha, Wyszyńskiego;

W godzinach 11:15-14:00 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego ul. Lwowskiej (od ul. Matejki do ul. Jagiellońskiej) oraz Wschodniej części Rynku do ul. Wąskiej;

Od godzin wczesnorannych do godziny 14:00  będą wyłączone z ruchu parkingi: w Północnej części Rynku, na Płycie Rynku, na zatoce postojowej za Ratuszem