Strona główna Twoje miasto

Święto Odzyskania Niepodległości: uroczystości w Nowym Sączu

Wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Legionistów na sądeckim cmentarzu komunalnym w 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W imieniu władz Nowego Sącza dowody pamięci dla wyzwolicieli miasta z rąk zaborców złożyli zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech i radni Rady Miasta z przewodniczącą Bożeną Jawor na czele.

W uroczystości na sądeckiej nekropolii nie zabrakło przedstawicieli parlamentu, instytucji, zakładów pracy, służb mundurowych i otaczanych szczególna estymą kombatantów. Z pocztami sztandarowymi swoich szkół przyszła młodzież, obecni byli jak zawsze harcerze i sądeccy strzelcy. Wśród składających wiązanki kwiatów znaleźli się także przedstawiciele różnych środowisk, mieszkańcy miasta, a także dzieci. Uroczystość okrasiła akcentami muzycznymi Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Święto Odzyskania Niepodległości Nowy Sącz 2017

Przemawiając do zebranych przed grobami legionistów zastępca prezydenta Wojciech Piech nawiązał do przemówienia prezydenta Ignacego Mościckiego nad trumną Józefa Piłsudskiego, podkreślającego wielkość Marszałka. – Dzisiejsze święto jest w naszym narodowym kalendarium dniem wyjątkowym. 99 lat temu, po 123 latach rozbiorów, a na Sądecczyźnie, co warto pamiętać, po 125 latach, 11 listopada 1918 roku  Polonia restituta – odrodzona Polska wróciła na mapę Europy – mówił Wojciech Piech. – Naszą obecnością tutaj i pamięcią o wydarzeniach sprzed wieku realizujemy testament także Józefa Piłsudskiego, jego przesłanie zawarte w słowach: kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości – dodał zastępca prezydenta.

Wcześniej niż reszta kraju

Sądeczanie mają szczególne powody do świętowania odzyskania niepodległości. Nowy Sącz stał się wolny kilkanaście dni wcześniej niż reszta kraju. Już 31 października 1918 roku członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej obsadzili strategiczne punkty miasta, a 2 listopada 1918 roku przedstawiciele tymczasowych władz miasta złożyli w sali ratuszowej przysięgę na wierność odrodzonej Rzeczypospolitej.

Zastępca prezydenta przypomniał radosny i podniosły nastrój tamtych listopadowych dni, zawarty we wspomnieniach uczestników wydarzeń. Nawiązał przy tym do znaczenia postaw obywatelskich dla życia narodu. – Dziś w warunkach pokoju naszego szacunku i miłości Ojczyzny nie mierzymy heroicznymi czynami, dzisiaj potrzeba nam wykazać się patriotyzmem, ale patriotyzmem na codzienność. Patriotyzmem solidnego wypełniania obowiązków obywateli – mówił Wojciech Piech. – Miłość Ojczyzny powinna się potwierdzać w aktywności społecznej i politycznej. Dziś Polska i nasza mała ojczyzna tak jak przed laty potrzebują ludzi miłujących Ojczyznę i kształtujących jej oblicze poprzez działanie i własne postawy. Potrzebujemy obywateli, którzy uczciwą, sumienną, biorącą odpowiedzialność za dobro wspólne pracą zawodową i społeczną wyrażają swój stosunek do Polski – podsumował zastępca prezydenta.

Nieobecny na uroczystości wiceminister finansów Wiesław Janczyk przysłał list do organizatorów i uczestników sądeckich uroczystości. Przesłanie odczytał szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Sączu Leszek Langer. Wiceminister podziękował organizatorom Święta Niepodległości i podkreślił jego ważną rolę w kształtowaniu patriotyzmu.

Dziś w szczególności wspominamy tych wszystkich, którzy umiłowali swój kraj, przelewając krew w imię wolności, idei i marzeń. Tych, którzy nie ugięli się pod represją zaborców i stanęli w obronie suwerenności oraz niepodległości państwa dzisiaj wspominamy. Dziękuję organizatorom za coroczne upamiętnienie tych jakże podniosłych wydarzeń o charakterze patriotycznym. Inicjatywa ta pełni fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci i oddawaniu szacunku, wdzięczności oraz hołdu osobom, które walczyły o niepodległość i wolność naszej Ojczyzny” – napisał  Wiesław Janczyk.

Msza za Ojczyznę w parafii św. Kazimierza

Jak co roku w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawicieli władz miasta: zastępcy prezydenta Wojciecha Piecha, przewodniczącej Rady Miasta Bożeny Jawor, radnych, pocztów sztandarowych szkół, instytucji i służb mundurowych. Wśród kapłanów koncelebrujących nabożeństwo obecni byli współorganizator uroczystości Święta Niepodległości ks. dr Jan Siedlarz, proboszcz parafii św. Małgorzaty ks. dr Jerzy Jurkiewicz i ks. prałat Stanisław Czachor.

W homilii, którą wygłosił ks. prałat, znalazły się porywające słowa o szacunku i miłości do Ojczyzny, której najlepsze dowody jej wyzwoliciele z rąk zaborców. – Obchodzimy 99 rocznicę odzyskania niepodległości. To tak, jakbyśmy obchodzili rocznicę  naszej umiłowanej matki, która nagle wyzdrowiała. Dziś myślimy o niej więcej niż zwykle, spoglądamy w przestrzeń jej wiekowej historii, wspominamy tych, którzy na przestrzeni tych trudnych dziejów modlili się, walczyli, cierpieli, oddawali życie, aby mogła po latach rozbiorów i niewoli zmartwychwstać – mówił ks. prałat do zebranych. Do homilii księdza Stanisława Czachora wkrótce powrócimy.

Po nabożeństwie zebrani udali się pod Dąb Wolności na plantach, gdzie wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, w tym ciągle bardzo popularne pieśni legionowe. Harcerze zorganizowali na ulicach Nowego Sącza patriotyczną grę miejską pod hasłem „Melduję niepodległość”.

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl