Strona główna Twoje miasto

Szansa dla dłużników z lokali komunalnych i socjalnych

program odpracowania długu

Szansa dla dłużników z lokali komunalnych i socjalnych. Miasto Nowy Sącz wprowadza w życie program odpracowania długu z tytułu zalegania z czynszem i innymi opłatami związanymi z użytkowaniem lokali. Z możliwości tej mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zagrożone eksmisją.

O szczegółach programu poinformowali 26 kwietnia zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza Dorota Goławska i zastępca dyrektora, Barbara Hotloś. Liczby, przytoczone przez zastępcę prezydenta, są bulwersujące. Dług za najem lokali pozostających w zasobie miasta Nowego Sącza na koniec ubiegłego roku przekroczył 3,2 mln złotych.

Spośród dłużników, którzy są zobowiązani do zapłaty tych przeszło 3,2 mln złotych, ponad 99 procent to ludzie niepracujący i żyjący tylko z zasiłków socjalnych, choć bardzo wielu z nich mogłoby pracować, gdyby tylko chciało – podkreślił Jerzy Gwiżdż. Rekordzista ma do zwrotu ponad 129 tys. złotych. Osoba ta nigdy nie podjęła zatrudnienia.

W Nowym Sączu istnieje kilka skupisk lokali socjalnych, obciążonych długami. Największe zaległości ciążą na lokatorach lokali socjalnych przy ul. Jana Pawła II (ponad 525 tys. złotych). Długi jednej z rodzin przekroczyły już ponad 100 tys. złotych. Nieco mniejsze, ale również duże zaległości ciążą na lokatorach z ulic Nawojowskiej i Kusocińskiego.

Mamy też szczególny przypadek na ul. Gwardyjskiej, gdzie jedna rodzina nie płaci przez przeszło 380 miesięcy i jej zadłużenie wynosi ponad 95 tys. złotych przy kwotach nominalnych 1,16 złotych za metr kwadratowy. Tak po prostu być nie może i będziemy absolutnie z tym walczyć, bo uważamy to za jedną z patologii społecznych – zapowiedział Jerzy Gwiżdż.

Odpracować dług

Propozycją na zmniejszenie lub nawet zlikwidowanie zadłużenia jest program odpracowania długu, opracowany przez miasto. Program jest skierowany do osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, które w związku z powstaniem zaległości w opłatach za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza utraciły uprawnienie do ich zajmowania lub są zagrożone utratą prawa do lokali, a w konsekwencji eksmisją.

Odpracowanie długu będzie polegać między innymi na świadczeniu drobnych usług lub prac na rzecz miasta Nowego Sącza oraz jego jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Chodzi o  drobne prace porządkowe, konserwacyjno – remontowe i inne,  niewymagające szczególnych kwalifikacji. Udział w programie jest dobrowolny; warunkiem udziału w programie będzie uiszczanie przez dłużnika bieżących zobowiązań.

Koordynatorami działań związanych z realizacją programu będą zarządcy zasobów komunalnych: Sądecka Infrastruktura Miejska sp. z o.o. oraz Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Wnioski o odpracowanie długu będzie można składać u zarządców nieruchomości od 15 maja 2018 r.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama