Strona główna Twoje miasto

Szkoła Podstawowa nr 2 zaprasza na obchody 175-lecia

Szkoła Podstawowa numer 2 imienia świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu obchodzi w tym roku jubileusz 175-lecia. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji dla absolwentów szkoły, emerytowanych nauczycieli, obecnych uczniów i kadry pedagogicznej. Szkoła będzie mieć także nowy sztandar.

Uroczystości jubileuszowe podzielone zostały na trzy dni – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu Monika Oleniacz. – Pierwszym z wydarzeń będzie Dzień Absolwenta, który odbędzie się 25 maja w budynku szkoły przy ulicy Jagiellońskiej 32. W tym międzypokoleniowym spotkaniu po latach, wezmą udział uczniowie, nauczyciele emeryci i pracownicy szkoły. Będzie okazja do wspomnień przy oglądaniu archiwalnych kronik szkolnych i zdjęć oraz filmów, nagrywanych podczas różnych imprez. Zapraszam do udziału w tym spotkaniu wszystkich absolwentów i osoby, które w jakikolwiek sposób związane były z naszą szkołą.

29 maja odbędzie się korowód uczniów. Dzieci maszerować będą w strojach średniowiecznych, prowadząc królową Jadwigę na płytę rynku, gdzie uczniowie szkoły dadzą pokaz swoich talentów, artystycznych i sportowych.

Centralne uroczystości zaplanowano na 6 czerwca. W kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza ksiądz biskup Andrzej Jeż poświęci nowy sztandar szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Sącz u jubileusz 175 lat

Ten, który mamy obecnie, nie jest aż taki stary, bo ma trzydzieści pięć lat, ale nie dało się go poprawić – mówi dyrektor Monika Oleniacz. – Poprawka związana jest z faktem, że nasza patronka została w 1997 roku ogłoszona świętą, a na sztandarze mamy ciągle nazwę „Szkoła Podstawowa imienia królowej Jadwigi” i już nie było gdzie zmieścić dopisku „święta”, a jest to dla nas bardzo ważne.

Dyrektor Oleniacz dodaje także: – Pieniądze na nowy sztandar zbieraliśmy przez długi czas. I to nie tylko wśród sponsorów, ale jest to dar rodziców naszych uczniów, a także zbierali je sami uczniowie podczas szkolnego jarmarku przetworów zimowych.

Po oficjalnych uroczystościach w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się widowisko „Pokolenia”. Na scenie spotkają się obecni uczniowie szkoły i jej absolwenci.

Historia szkoły

Szkoła została powołana do życia w 1843 roku, jako pierwsza w Nowym Sączu placówka żeńska. W 1883 roku otrzymała od władz miasta budynek, w którym mieści się do dziś – przy ulicy Jagiellońska 32. Za patronkę szkoły obrano w 1887 roku królową Jadwigę Śląską.

W 1914 roku szkołę zajęły wojska austriackie, mieściły się tu szpital epidemiczny, a następnie pruski lazaret wojskowy. Nauka odbywała się więc w wynajmowanych pomieszczeniach prywatnych lub należących do innych nowosądeckich szkół. Do własnego budynku szkoła żeńska powróciła w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej zajęło go natomiast wojsko niemieckie. Mimo braku bazy lokalowej szkoła nadal działała, prowadząc nauczanie w różnych budynkach miasta.

W 1946 roku wróciła „do siebie”, przystąpiono do usuwania zniszczeń wojennych, odbudowywania zaplecza dydaktycznego. W roku szkolnym 1964/1965 szkołę żeńską przemianowano na ośmioletnią podstawową koedukacyjną. Doniosłym wydarzeniem w jej życiu była uroczystość 100-lecia istnienia budynku szkolnego, 140-lecie działalności szkoły w 1983 roku. Ufundowano wówczas sztandar, skomponowano hymn szkoły – do słów Marii Siedlarz muzykę skomponował Jerzy Kubrycht.

W roku 1997, w związku z kanonizacją królowej Jadwigi, zmieniono nazwę na Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu.

Dla uczniów realizowany jest autorski program „Akademia Twórczego Myślenia”, prowadzona jest edukacja przez szachy oraz między innymi programy: „Teatr, taniec i rysunek – pasją dziecka w młodszym wieku szkolnym”, „Budujemy mosty międzypokoleniowe, poznając prace i pasje naszych rodziców i dziadków” oraz „Żaczki Świętej Jadwigi Królowej”, podczas którego promowana jest historia i tradycje szkoły, a także liczne zajęcia pozalekcyjne, na przykład sportowe, historyczne czy dziennikarskie. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Demokracji, Destination Imagination, eTwinning.

Szkoła prowadzi klasy dla uczniów z wadami słuchu oraz Oddział Przyszpitalny, mieszczący się w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu. Nauczaniem objęte są dzieci przebywające na chirurgii dziecięcej, pediatrii, chirurgii urazowej oraz laryngologii.

W marcu 2018 roku Rada Miasta Nowego Sącza przyznała szkole Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama