Strona główna Twoje miasto

Sztandar dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu

Reklama

Sztandar dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Biskup Andrzej Jeż poświęcił sztandar dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu. Ufundowało go Stowarzyszenie „Tęcza”, działające przy ośrodku i przekazało prezydentowi miasta. Podczas uroczystej mszy w Bazylice św. Małgorzaty, sztandar przekazał dyrektorowi ośrodka Grzegorzowi Ramsowi, zastępca prezydenta Wojciech Piech.

Szanowny panie dyrektorze. Wobec wszystkich zgromadzonych w tym świętym miejscu, przekazuję na pana ręce ten oto sztandar – symbol społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wartości, jakie ten ośrodek kultywuje. Proszę o to, by ów sztandar cieszył się należytym szacunkiem, a jego honor nigdy nie został splamiony.

Dyrektor Grzegorz Rams, odbierając sztandar z rąk zastępcy prezydenta Wojciech Piecha, powiedział:

Przyrzekam, że ten sztandar będziemy czcić i szanować.

Sztandar zaprojektował pedagog – plastyk Stanisław Szarek. Na jego awersie  widnieje portret patronki ośrodka – Marii Grzegorzewskiej prawym rogu znajduje się herb Nowego Sącza, a w lewym symbol ośrodka – osoba niepełnosprawna otoczona słońcem. Na rewersie na biało-czerwonym tle widnieje Orzeł Biały w koronie, otoczony napisem „Obecni w świecie, by wyzwalać miłość”.

Następna część uroczystości odbyła się na placu przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Broniewskiego, gdzie uczniowie pierwszej klasy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a podopieczni ośrodka wraz z wychowawcami przygotowali występ artystyczny.

Wewnątrz budynku odsłonięta została tablica, poświęcona patronce SOSW Marii Grzegorzewskiej. Podczas odsłaniania jej zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech zwrócił się do podopiecznych ośrodka oraz ich wychowawców:

–  Szanowni państwo! Dobrze, że jesteście. W programie artystycznym, który mogliśmy dziś obejrzeć, podkreślaliście to, że każdy powinien odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, szczególnie ci najsłabsi, ci wymagający opieki. Wasza patronka – Maria Grzegorzewska to osoba, która w swojej działalności często podkreślała znaczenie przyjaźni, wrażliwości na wzajemne potrzeby. Ona twierdziła, że przyjaźń umacnia jedno-drugiego, że przyjaźń rodzi życzliwość. Każdy człowiek zasługuje na rozpoznanie jego dobroci.

W uroczystościach uczestniczyli między innymi: biskup Andrzej Jeż, proboszcz parafii świętej Małgorzaty Jerzy Jurkiewicz, poseł Jan Duda, a także radni Rady Miasta Nowego Sącza: Elżbieta Chowaniec, Bożena Jawor, Mieczysław Gwiżdż, Patryk Wicher i Kazimierz Sas.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu otrzymał nagrodę Województwa Małopolskiego Polonia Minor.

Na zakończenie uroczystości odbył się piknik, na którym częstowano grochówką i kiełbaskami z grilla.

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza
Reklama