Strona główna Twoje miasto

Tarcza Herbowa dla Marii Gizy-Podgórskiej

Maria Giza-Podgórska Tarcza Herbowa

Tarcza Herbowa „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Marii Gizy-Podgórskiej. Córka generała Józefa Gizy otrzyma to honorowe wyróżnienie na podstawie uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, podjętej na ostatniej sesji Rady (27 lutego).

– Z satysfakcją przyjmuję i popieram inicjatywę grupy radnych wnioskujących o nadanie Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Marii Gizy-Podgórskiej – opiniował wniosek prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Pani Maria Giza-Podgórska ma w swoim życiorysie chlubną kartę: udział w ruchu oporu i konspiracji w Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Była też animatorką odradzających się związków zawodowych, jest również niestrudzoną propagatorką zachowania w naszej wspólnej pamięci jej ojca, generała Józefa Gizy – uzasadniał prezydent.

Harcerka, żołnierz, działaczka związkowa

Maria Giza-Podgórska urodziła się 21 listopada 1921 roku w Nowym Sączu. Przełomowym rokiem w jej życiu był tragiczny rok 1939. W maju tego roku zdała maturę w Katowicach, ale straciła brata Mieczysława, który 8 września zginął w bitwie pod Radłowem. Ojciec, wówczas pułkownik Józef Giza, opuścił okupowany kraj, aby kontynuować walkę na Zachodzie.

Pani Maria powróciła do rodzinnego miasta, gdzie podjęła pracę i zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Była łączniczką Armii Krajowej w rejonie Gorlic. Po wojnie studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracowała w pionie spółdzielczym. Najdłużej, aż do przejścia na emeryturę w 1981 roku, pracowała w nowosądeckim Rejonie Dróg Publicznych, gdzie była współzałożycielką NSZZ „Solidarność”.

Na emeryturze zajęła się pracą edukacyjną, literacką i pamiętnikarską. W 1993 roku opublikowała cenioną przez historyków pierwszą biografię swojego ojca, gen. Józefa Gizy pt. Z Sącza rodem. Wspomnienia córki generała Józefa Gizy.  Publikowała w Almanachu Sądeckim, cenne z punktu widzenia historycznego są zwłaszcza Okupacyjne reminiscencje (2015). Jest współzałożycielką Fundacji im. Gizów przy Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach. Posiada stopień podporucznika Armii Krajowej.

Sylwetkę  Marii Gizy-Podgórskiej przedstawił przewodniczący Rady Miasta Janusz Kwiatkowski. Uchwała w sprawie nadania Tarczy Herbowej dla pani Marii została podjęta jednogłośnie.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama