Strona główna Twoje miasto

Tarcza Herbowa dla sądeckich GOPR-owców

gopr1
Fot. Urząd Miasta Nowego Sącza

Sekcja Nowosądeckiej Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Krynickiej odebrała Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”

Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym… Takie przyrzeczenie składają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i w nim zawiera się szczytne przesłanie i idea powołania – pospolitego ruszenia miłośników gór służących ludziom i górom – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Tarczę Herbową organizacja odebrała podczas dzisiejszej (21 października) Sesji Rady Miasta.

W latach 1952 – 1958 ratownicy z Nowego Sącza działali w strukturze Krynickiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które powołane zostało w grudniu 1952 r.,
później przemianowano na Grupę Krynicką GOPR. W 1958 roku na Walnym Zebraniu Grupy Krynickiej Stanisław Pudło zgłosił wniosek o powołanie Podgrupy Nowy Sącz. Zalążkiem sądeckiej części krynickiej grupy GOPR było siedmiu ratowników spod znaku niebieskiego krzyża – mieszkańców Nowego Sącza. Sekcja zaczęła formalnie działać od stycznia 1959 roku. Pierwszym jej kierownikiem był Stanisław Pudło. Terenem działania jest pasmo Radziejowej oraz Jaworzyny Krynickiej od Żeleźnikowej do Hali Łabowskiej.

W latach 1961 – 1976 Podgrupą kierował Mieczysław Bogaczyk, a jej baza znajdowała się w jego pracowni rzeźbiarskiej przy ul. Długosza. Tu przechowywano sprzęt ratowniczy i odbywały się spotkania i zebrania. W tym okresie na Przehybie powstaje pierwsza stacjonarna dyżurka dla GOPR-owców z Nowego Sącza. W Suchej Dolinie u Jana Gumulaka powstał punkt ratowniczy. W 1974 roku w schronisku na Suchej Dolinie rozpoczęto stacjonarne pełnienie dyżurów. W tym okresie powstają nowe dyżurki na Przehybie, Suchej Dolinie i Łabowskiej Hali. Pojawia się nowoczesny sprzęt ratowniczy i urządzenia łączności.

W 2000 roku Podgrupa zostaje podzielona na Sekcje: Nowosądecką, Stary Sącz, Piwniczna. Od 2005 roku działalność Sekcji Nowosądeckiej, zwłaszcza szkolenia są dofinansowane przez Miasto Nowy Sącz w trybie konkursowym. Od 2007 roku Sekcja realizuje szkolenia wspólnie z ratownikami ze Słowacji i Czech korzystając z dofinansowania z Funduszu Wyszehradzkiego.

Aktualnie Sekcja Nowosądecka to 52 ratowników ochotników i 5 kandydatów. Od stycznia 2005 Sekcją Nowosądecką kieruje Leszek Olech.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu MIasta Nowego Sącza