Strona główna Wiadomości

Technikum w Elektryku wciąż na podium

Reklama
ZSEM Nowy Sącz - 3 miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych - technika
Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen Józefa Kustronia w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego. Fot. TK / Twój Sącz

Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu –zajęło trzecie miejsce w Polsce w Rankingu Techników będącym częścią Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016. W rankingu małopolskich liceów najwyżej sklasyfikowano Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Chrobrego – na 7. pozycji. Ranking po raz osiemnasty został opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

– Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka. Takie właśnie szkoły wskazuje nasz Ranking – podkreślają jego twórcy.

W tegorocznym rankingu Perspektyw wśród techników pierwsze miejsce w Polsce zdobyło Technikum Nowoczesnych Technologii z Kleszczowa (województwo łódzkie), a drugie krakowskie Technikum Łączności. Trzecie w rankingu nowosądeckie Technikum Zawodowe nr 7 w ZSEM tryumfowało w tym zestawieniu w poprzednich dwóch latach.

Wśród szkół z terenu Nowego Sącza w Rankingu Techników tylko dla Małopolski, Elektryk zajmuje drugie miejsce (po TŁ w Krakowie). Na 12. miejscu w województwie (a 103. w Polsce) znalazło się Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. KEN, 17. jest Technikum w ZS Ekonomicznych (133. w kraju), a na 65. Technikum nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego w ZSS.

W Rankingu Liceów, który jest częścią Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016, najwyżej sklasyfikowaną nowosądecką szkołą na 121. miejscu – jest Akademickie Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego (136. pozycja w ubiegłym roku, 77. w 2014).

W Rankingu Liceów dla województwa małopolskiego Akademickie LO jest 7. Na 14. miejscu sklasyfikowano I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, na 25. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, a na 27. Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów.

Na miejsce w rankingu liceów wpływ miały: sukcesy w olimpiadach (30% wagi), matura – przedmioty obowiązkowe (25%), matura – przedmioty dodatkowe (45%). Natomiast w rankingu techników: sukcesy w olimpiadach (20%), matura – przedmioty obowiązkowe (25%), matura – przedmioty dodatkowe (25%), wyniki egzaminów zawodowych (30%). Zasady rankingu ustala Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Z całym rankingiem i poszczególnymi podkategoriami można zapoznać się na stronie Perspektyw.

(iw)

Reklama