Strona główna Wiadomości

Trzeci przetarg na budowę ścieżki turystycznej wzdłuż Kamienicy. Trzy oferty powyżej budżetu zamawiającego

Reklama
kiedy powstanie ścieżka wzdłuż brzegów Kamienicy
W ramach inwestycji „Budowa trasy pieszo-biegowo-rowerowej w Nowym Sączu – Etap I realizacji – roboty drogowe i remontowo-budowlane” ma m.in. zostać wyremontowana kładka wisząca nad Kamienicą (na zdjęciu). Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Trzy oferty złożono w trzecim już przetargu na pierwszy etap prac przy budowie pięciokilometrowej ścieżki turystycznej wzdłuż obu brzegów rzeki Kamienica. Wszystkie są powyżej 4,4 mln zł, czyli kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Oferty wykonawców wynoszą: 5,3 mln zł, 5,6 mln zł i 5,8 mln zł. Wszyscy zadeklarowali wykonanie zamówienia w terminie do 1 sierpnia br. W najbliższych dniach dowiemy się, czy Miasto znajdzie dodatkowe środki na realizację zadania, czy przetarg po raz kolejny zostanie unieważniony. Wcześnie dwukrotnie unieważniano postępowanie z powodu ofert przekraczających założony budżet.

Inwestycja to część dofinansowanego ze środków unijnych projektu „Centra Aktywnego Wypoczynku”, który zakłada budowę tras biegowo-rowerowych na terenie Nowego Sącza oraz gmin Bobowa, Chełmiec, Łącko i Stary Sącz. Liderem projektu jest Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej, założona przed laty przez ówczesnego posła na Sejm RP Zygmunta Berdychowskiego.

Pierwszy etap prac, którego dotyczy przetarg, obejmuje wyłącznie roboty drogowe i przygotowawcze. W ich ramach ma powstać m.in. trasa biegowa, droga rowerowa i chodnik dla pieszych wzdłuż prawego brzegu Kamienicy. Według założeń projektu, inwestycja w tej części będzie się wiązać z wycinką ponad stu drzew na prawym brzegu rzeki.

Natomiast obecna ścieżka wzdłuż Al. Piłsudskiego (na lewym brzegu rzeki) zostanie zmodernizowana. W wyniku inwestycji ma powstać pięciokilometrowa pętla – trasa turystyczna, biegnąca między mostem wiszącym (ma zostać wyremontowany) a kładką na wysokości wylotu ul. Wiśniowieckiego w Al. Piłsudskiego.

Drugi i trzeci etap prac (i osobne postępowanie przetargowe) będzie obejmować m.in. ustawienie obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), budowę siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia ścieżki oraz systemu monitoringu dla całej trasy.

(JO)

Reklama