Strona główna Twoje miasto

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Reklama

Od 23 do 28 lutego 2015 roku organizowany jest w całej Polsce “Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Istotnym przesłaniem prowadzonych w tym czasie działań jest uświadomienie osób pokrzywdzonych, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko podczas tego tygodnia, ale również na co dzień.

W związku z tym Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu organizuje dyżury w ramach, których osoby dotknięte przestępstwem będą mogły otrzymać bezpłatną poradę w zakresie postępowań karnych, prewencji kryminalnej, nieletnich oraz przemocy w rodzinie.

Dyżury odbywać się będą w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ulicy Artura Grottgera 50 wg. poniższego harmonogramu:

1) w dniu 23 lutego 2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 – Wydział Prewencji, pok. nr 1.28, nr tel. (18) 442 43 36,

2) w dniu 24 lutego 2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 – Wydział Kryminalny, pok. nr 1.9, nr tel. (18) 442 46 86,

3) w dniu 25 lutego 2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 – Wydział Prewencji, pok. nr 1.44, nr tel. (18) 442 45 19,

4) w dniu 26 lutego 2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 – Wydział Prewencji, pok. nr 1.44, nr tel. (18) 442 45 21,

5) w dniu 27 lutego 2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 – Wydział Kryminalny, pok. nr 1.9, nr tel. (18) 442 46 86.

Ponadto, w dniu 27 lutego 2015 roku ramach współpracy z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu funkcjonariusz Wydziału Prewencji sądeckiej jednostki Policji będzie uczestniczył w dyżurze organizowanym przez ww. ośrodek.

W ramach przedmiotowych dyżurów z pomocy mogą korzystać osoby zarówno z miasta Nowego Sącza, jak i z terenu powiatu nowosądeckiego.

tekst przygotowany przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu

tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym