Strona główna Twoje miasto

Ukazał się katalog „Ubiory mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu”

Reklama

ubiory mieszczańskie Nowy Sącz

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wraz z Fundacją Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej zaprezentowało katalog pod tytułem „Ubiory mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu”. Przedstawionych w nim zostało ponad 100. najciekawszych eksponatów.

Większość ze strojów, zaprezentowanych w katalogu, była wcześniej w posiadaniu  znanych sądeckich rodzin: Barbackich, Kobaków, Boruckich, Flisów i Ritterów. Eksponaty zostały zestawione ze zdjęciami, ilustracjami archiwalnymi i reprodukcjami obrazów oraz opisami ubiorów i akcesoriów z nimi związanych.

We wstępie do wydawnictwa znajduje się tekst Edyty Ross-Pazdyk, w którym można przeczytać:

„Ideą niniejszego katalogu było zaprezentowanie najciekawszych obiektów z muzealnej kolekcji. Składa się ona z trzech części, które poświęcone są ubiorom kobiecym, męskim i dziecięcym. W każdej z nich oprócz strojów, ukazanych w pierwszej kolejności, przedstawione zostały także różnego rodzaju akcesoria i dodatki do ubioru. Różnorodność zaprezentowanych eksponatów ukazuje bogactwo stroju mieszczańskiego oraz umożliwia prześledzenie przemian w modzie od XIX do l. 30 XX w.”

W katalogu znalazły się także teksty popularnonaukowe autorstwa Marii Molendy: „Moda mieszczańska w Nowym Sączu” oraz „Rola fotografii archiwalnych w badaniach nad ubiorem mieszczańskim na przykładzie Sądecczyzny”.

W trakcie spotkania odbył się pokaz ubierania kobiety w strój z XIX wieku, przygotowany przez Fundację Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej oraz prezentacja wybranych strojów mieszczańskich ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Otworzono także dla zwiedzających magazyny muzeum.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza
Reklama